Kuulutasime välja lõimumisalaste koostöötegevuste ideekorje

Integratsiooni Sihtasutus ootab 14. juuniks ideid, mis on suunatud erinevate rahvuste esindajate vahel kontaktide tihendamisele, lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostöö arendamisele ja teadlikkuse kasvatamisele Eesti kultuurilisest mitmekesisusest.

Ideekorje eesmärk on pakkuda võimalusi kõigile, kes soovivad lõimumisse panustada, esitada uusi mõtteid ja lähenemisi kogukondliku koostöö ja ühistegevuste arendamiseks.

„Ühiskonnas on palju ideid, kuidas viia erinevad osapooled kokku ühise keele leidmiseks ja koostöö tegemiseks. Et head mõtted saaks ellu viidud, korraldame ideekorjet juba kolmandat korda ja paneme sellest sündivatele koostööprojektidele õla alla,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht Ljudmila Peussa.

Oodatud on ideed, mille elluviimine jääb ajavahemikku 01.08.2021 kuni 31.12.2021. Ideekorje eelarve on 26 500 eurot. Ühe projekti kogumaksumus võib olla maksimaalselt 4900 eurot.

Ideede kirjelduste esitamise tähtaeg on 14. juuni 2021. Ideed tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]. Ideede esitamise juhendi ja vormiga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Lisainfot ideekorjes osalemise kohta saab infotundidel, mis toimuvad 26. mail kell 14.00 (eesti keeles) ja 27. mail kell 14.00 (vene keeles) Zoomi keskkonnas. Infopäevale saab registreeruda SIIN.

Väljakuulutatav konkurss on juba kolmas ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste läbiviimiseks.

2020. aasta suvel välja kuulutatud esimese ideekorje tulemusena tunnistati edukaks 13 eriilmelist ideed, mis viidi ellu oktoobrist 2020 kuni aprillini 2021. Toimusid näiteks noortefoorumi „Noored otsustajad muudavad kohaliku poliitika tulevikku/iseloomu“ raames Sillamäe Lastekaitse Ühingu korraldatud paneeldiskussioonid ja töötoad, Tallinna gümnasistide poolt MTÜ Noorteklubi Active eestvedamisel on valminud foorumteatri etendus "Õpetaja on ka inimene" ning koostöös MTÜga Peace Action Community Estonia toimus kuues Eesti linnas veebipõhiste koostööürituste sari, mis lõppes kevadel ühepäevaste tänavakunsti üritustega “Kuula.me: minu, sinu, meie lugu“.

2021. aasta veebruaris kuulutati välja ideekorje teine voor, kus tunnistati edukaks 14 ideed elluviimisperioodiga 2021. aasta maist detsembrini. Esimene üritus, Narva Kogukonna Häkaton koostöös OÜ-ga Garage48 toimus 14.-16. mail. Lisaks on plaanis näiteks Tartu Ülikooli Muuseumi õppepäevade sari „Saame kokku muuseumis“ Ida-Virumaa ja Lääne-Eesti gümnasistidele, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse korraldatav koostööüritus „Grill ühendab“ ning muud sündmused.

Koostöötegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

Ideekorje eelmiste voorude tulemustega saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel: