Kuulutasime välja konkursi Tallinna eesti keele maja juhataja leidmiseks

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.integratsioon.ee.

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja konkursi Tallinna eesti keele maja juhataja leidmiseks.

Just sellel ametikohal on Sul võimalik saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju ja panustada sidusa Eesti kujundamisse.

Ootame Sind kandideerima, kui

  • Sinu kirg on

- lõimumine ja tasakaalus ühiskond,
- kaasav eestvedamine ning võrgustikuga suhtlemine,
- keeleõpe ja andragoogika;

  • tunned end ära omadustes: südikas, loov, innovaatiline, empaatiline, liikuv, suhtleja, süsteemne, sihikindel ja avatud;
  • juhindud sellistest väärtustest nagu sallivus ja eetilisus.

 

Eesti keele maja juhi töö teeb sujuvaks arusaam avaliku sektori toimimisest, tugev akadeemiline vundament (soovitavalt magistrikraad kasvatusteadustes, majanduses või riigiteadustes), varasem juhtimiskogemus, avaliku esinemise oskus ning eesti, vene ja inglise keele väga hea valdamine.

Eesti keele majade eesmärk on mitmekesistada eesti keele õppe võimalusi ja metoodikat ning tagada kvaliteetne keeleõpe Eesti erinevates piirkondades. Sinu peamiseks väljakutseks saab Integratsiooni Sihtasutuse üksuseks oleva Tallinna eesti keele maja tegevuste planeerimine ja elluviimine ning uute tegevuste algatamine Tallinnas ja Harjumaal, meeskonna juhtimine, võrgustiku loomine koos oma valdkonna asjatundjatega ning avalikkusele eesti keele maja tegevuste tutvustamine.

Omalt poolt pakume erilises ja olulises valdkonnas tegutsemise kogemust, valdkonna parimatest asjatundjatest koosnevat organisatsiooni, avatud juhtimisstiili ja eneseteostuse võimalust.

Kandideerimiseks palun saada oma CV ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 18. veebruar 2020 läbi CV-Online’i, CV Keskuse või otse e-mailile [email protected].

Lisa ¾ A 4 mõttearendus teemal: Eesti keele maja Tallinnas on oluline, sest…

Asukoht: Tallinn
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo:

Irene Käosaar
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
[email protected]