Kutsume koos Eesti Rahva Muuseumiga keelt ja kultuuri avastama

Eesti Rahva Muuseum koostöös Integratsiooni Sihtasutusega korraldab sel aastal kursuse, mille käigus saab 400 eesti keele õppijat oma keeleoskust täiendada, tutvudes meie kultuuriruumiga. 

Kursus koosneb viiest õppepäevast, mil lähenetakse Eestile mitme nurga alt, mis aitavad paremini mõista siinset kultuuri ja ühiskonda. Juttu tuleb nii keelest, ajaloost, riiklusest kui ka esivanemate pärandist. Eesti keele praktiseerimiseks arutletakse veel kultuurierinevuste ja seoste üle ning käsitletakse päevakajalisi teemasid.

Eesti Rahva Muuseumi kogukonnasuhete koordinaator Aivi Ross: „Eesti Rahva Muuseum on kõigi Eestis elavate inimeste muuseum. Selle kursusega pakume huvilistele võimalust harjutada keelt ning uurida kultuuri turvalises ja toetavas keskkonnas. Loodame väga, et pärast seda on nad julgemad päevakajalistel teemadel kaasa mõtlema ja rääkima“.

Tartu grupp alustab juba sel nädalal, 27. aprillil, Pärnu grupp 10. mail. Mõlemad grupid lõpetavad kursuse ühise kohtumisega 22. juunil. Kursuse kavaga saab tutvuda ERMi kodulehel: https://www.erm.ee/et/kursus-Eesti-kultuuriruum

Ühte gruppi mahub kuni 50 täiskasvanut, kelle eesti keel on vähemalt A2 tasemel.

Kursusel osalemine on tasuta. Selleks registreeruge Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse kaudu:

> Tartu gruppi https://integratsioon.ee/eesti-kultuuriruumiga-tutvumine-tartu-grupp

> Pärnu gruppi https://integratsioon.ee/eesti-kultuuriruumiga-tutvumine-parnu-grupp

Sügisel saab kursuse läbida ka Tallinnas ja Narvas.

ERM

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfond+ projektist „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“.