KUTSE keeleõppe programmide mõju uuringu esitlusele

Lugupeetud ajakirjanikud,

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub teid Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatavate keeleõppe arendamise programmide mõju uuringu tulemuste esitlusele, mis toimub 25. juunil algusega kell 11.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses saalis.

Uuringu esitlusel tutvustatakse viimase kuue aasta jooksul läbi viidud ESFi keeleõppe programmide tegevuste mõju tulemusi. Esitlusel antakse ka ülevaade, kuidas on seni elluviidud tegevused inimesi abistanud ja missuguseid uuendusi oleks vaja tulevikus.

Programmide sihtrühmaks on eesti keelt ebapiisavalt valdavad inimesed - nende hulgas kutseõppurid, üliõpilased, õpetajad, avaliku sektori töötajad ja paljud teised. Uuringu käigus analüüsiti programmidega seotud dokumente, küsitleti programmide sihtrühmi ning intervjueeriti eksperte ja teenuseosutajaid. Uuringu viis läbi OÜ Saar Poll.

Esitlusel osalemise soovist palume eelnevalt teada anda Maria Ratassepale e-posti aadressil [email protected] või telefonil 659 9068.

Lugupidamisega,

Maria Ratassepp
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Elukestva õppe üksuse koordinaator
Tel 659 9068, 5563 5404
E-post [email protected]
www.meis.ee