Kultuuriseltsid ja kultuuriasutused kaasavad rohkem noori oma tegevustesse

Möödunud nädalavahetusel Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud koostööpäevakul otsisid eesti kultuuriseltside, rahvusvähemuste kultuuriseltside ja kultuuriasutuste esindajad lahendusi noorte suuremaks kaasamiseks rahvuskultuuriseltside tegevustesse. Kolme parima lahenduse elluviimine algab juba sel aastal.

„Rahvuskultuuri säilitamine ja iga inimese kultuurilise identiteedi kujundamine on teema, millest tänapäevases ühiskonnas palju räägitakse. Kas seda siis on vaja või ei? Koostööpäevakul aktiivsetes aruteluringides osalenud erinevate kultuuride esindajad jõudsid ühisele järeldusele, et noorte rahvusliku identiteedi toetamine aitab neil kasvada oma juurte ning selge vaatega inimesteks. Kuidas, selles osas on oluline sõna noortel enestel,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Koostööpäevakul välja töötatud ideedest valisid osalejad ise välja kolm parimat, mille elluviimisega alustatakse juba sel aastal ning mis said Integratsiooni Sihtasutuselt selleks ka rahalise toetuse.

Üks parimateks tunnustatud projektidest „Etno reisid“ toob erinevate piirkondade noored kokku, et nad saaksid enda piirkonna kultuuriseltside tegevust üksteisele tutvustada ning koostööprojekte hõlpsamalt algatada. Teise parimate hulka valitud projekti „Noorte filmid“ raames toimub videote konkurss, mis keskendub noorte juurte tutvustamisele. Võitjaks valitakse noor, kelle video kogub kõige rohkem hääli Youtube´is. Kolmas projekt „Etnoor“ pakub 10.-11. klassi õpilastele võimalust saada 6-päevases laagris kokku rahvakultuuriga tegelevate tuntud inimestega, tutvuda rahvakultuuripärandiga ehetes, tantsus, muusikas ja muudes valdkondades ning innustab noori rahvuskultuuripärandit kasutama ka kaasaegses elukeskkonnas.

„Eestis on väga mitmekülgne kultuuriruum, millesse panustavad aktiivselt erinevate rahvuste kultuuriorganisatsioonid. Koostööpäevak sai neli aastat tagasi algatatud eesmärgiga erinevad organisatsioonid kokku tuua, et suurendada nende omavahelist koostööd kuid ka panust meie ühiskonna ühisosa suurendamisse. Lisaks koosolemisele, üksteisega tutvumisele ja aruteludele sünnivad koostööpäevade raames ideed, mis saavad teostamiseks nii meeskonna, kuid ka rahastuse. Meie soov on ettevõtmisega kindlasti jätkata,“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud koostööpäevak toimus sel aastal neljandat korda, kokku oli üritusel esindatud 35 eesti kultuuriseltsi, rahvusvähemuste kultuuriseltsi ja kultuuriasutust.