Kultuuririkas Eesti

Kuidas mõõta Eesti kultuuririkkust? Kuidas seda ka ei teeks, tulemus on üks see meie ühine väärtus on hoomamatult suur!

Eesti kultuuririkkust saab mõõta mitmel moel. Alustada võiks sellest, millest algab kultuuririkkus ise – iga inimese isikupärast. Järgmisena tasub avastada rahvuslikest omapäradest tulenevaid erinevusi ja sarnasusi, mille lõputa loetelu algab ainulaadsetest keeltest ja iidsetest kommetest. Veelgi laiemalt on kultuuririkkus meie argipäeva osa – alates maitseelamusi pakkuvatest toitudest kuni pilku püüdvate hooneteni.

Statistikaandmed kinnitavad, et tänapäeval Eesti on kultuuririkkam kui kunagi varem. Näiteks on omamoodi rekordini jõudnud nende rahvaste arv, kellele Eesti on koduks. Eesti Vabariigi kõige esimese rahvaloenduse andmetel* (1922. aastal) elasid Eestis lisaks eestlastele venelased, sakslased, rootslased, juudid, lätlased, poolakad, soomlased ja veel mitme rahva esindajad. Nende kogukonnad moodustasid elanikkonnas kokku 12,5%. Viimase rahvaloenduse andmetel** (2021. aastal) on teiste rahvaste esindajate osakaal Eesti elanikkonnas suurenenud 27,5%-ni. Suuremad rahvusvähemuste kogukonnad on vene, soome, läti, saksa, juudi, ukraina ja valgevene päritolu***.

Rekordsuur on nüüd ka Eestis räägitavate emakeelte arv. Värskeima rahvaloenduse andmetel on Eestis kõneldavate emakeelte arv kasvanud 243-ni**. Eesti keelt räägib 84% eestimaalastest, seejuures 67% emakeelena ja 17% võõrkeelena****. Eesti keelt emakeelena kõnelejate seast räägib omakorda 17% mõnda murdekeelt**. Teistest emakeeltest räägivad eestimaalased enim vene, ukraina, soome, inglise ja läti keelt****.

Tasub teada:

> 2023. aasta 1. detsembri seisuga elab Eestis 1 365 884 inimest. 925 892 elanikku on märkinud oma rahvuseks eestlane ja 67% inimest on märkinud oma emakeeleks eesti keele***.

> Viimasel aastakümnel kõige suurema kasvuhüppe Eesti kogukondade seas on teinud igbod, keda 2011. aastal loendati 1 ja 2022. aastal juba 152 inimest***. Eestimaalaste rahvuste loetelu leiad sellelt lingilt.

> Vanimad keeled, mida eestimaalased emakeelena räägivad, on heebrea ja tamili keel. Suurima kõnelejate hulgaga lisandunud emakeeled on iraani, Nigeri-Kordofani, sindhi ja mandari keel.*** Eestis kõneldavate emakeelte loetelu näed sellel lingil.

 

* Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust (lk 119–121)

** Rahvastiku demograafilised ja etno-kultuurilised näitajad

*** Millised rahvused elavad Eestis?

**** Rahvaloendus. 76% Eesti rahvastikust oskab mõnda võõrkeelt

***** Eestis kõneldakse 243 emakeelt

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele