Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus ootavad ideid järgmiseks teema-aastaks

Liikumisaastale järgneb kultuurilise mitmekesisuse aasta. Kultuurilise mitmekesisuse aastaks ettevalmistusi alustanud Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus viivad läbi ideekorjet: kuni 30. augustini ootavad nad ettepanekuid, kuidas järgmisel aastal Eesti kultuurilist mitmekesisust tähistada.

„Rahvaloenduse andmeil elavad Eestis 211 rahvuse esindajad, kes räägivad emakeelena 243 keelt. Taoline kultuuriline rikkus on meie igapäevaelu loomulikuks osaks. Tuleval aastal toome seda teema-aasta raames esile väärtusena, mis meid Eesti rahvaks ühendab. Seejuures pöörame tähelepanu nii Eesti oma kogukondadele ja unikaalsele kultuuriruumile kui ka Eestis elavate rahvastele ja nende erinevatele traditsioonidele,“ selgitas Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri Eda Silberg.

Kultuurilise mitmekesisuse aasta ettevalmistusi veab Integratsiooni Sihtasutus. Selle meeskond töötab ministeeriumi haldusalas eesmärgiga aidata kaasa Eesti ühiskonna sidususele. 

„Igapäevaelus me tihtilugu isegi ei teadvusta, kui suure kultuurilise rikkusega pidevalt kokku puutume – olgu see peres või sõpruskonnas, muusikas või kinos, kunstis või spordis, teatrilaval või toidulaual. Ja nii nagu kultuuriline mitmekesisus algab igaühest meist, algab ka sellele pühendatud aasta meie oma inimeste ideedest. Seepärast kutsume kõiki eestimaalasi jagama ideid, kuidas järgmisel aastal Eesti kultuurilist mitmekesisust tähistada,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev

Ideid saab esitada kuni 30. augustini. Oodatud on nii juba toimivad sündmused ja projektid kui ka uued algatused ja ettepanekud, mis teadvustavad, väärtustavad ning hoiavad Eesti kultuurilist mitmekesisust. Need aitavad koostada kultuurilise mitmekesisuse aasta programmi.

Ideid saab esitada veebilehel www.integratsioon.ee/2024 toodud võimalusi kasutades. Kultuurilise mitmekesisuse aasta toimkond vaatab läbi kõik 30. augustiks 2023 laekunud ideed ning annab neile tagasisidet hiljemalt septembri jooksul. 

 

2024 ideekorje