Kuidas muuta keeleõpe võimalikult efektiivseks

Tõhus keeleõpe

Eesti keele kursus on 120 akadeemilist tundi pikk, millele lisandub keeleõppijate iseseisev töö veebipõhises õppekeskkonnas https://www.keeletee.ee. Igas keelerühmas osaleb kuni 16 inimest. Õppetöö kestab orienteeruvalt 4-5 kuud.

Traditsioonilises keeleõppes oleme harjunud nägema õpetajat ja õpikut ainukese infoallikana ning formaalset keeletundi põhilise õppevormina.

Efektiivse ja tulemusrikka keeleõppe kohustuslik osa on keeleõppija kokkupuude õpitavat keelt emakeelena kõnelejate ning nende keskkonnaga. Keele spontaanne kasutamine reaalses suhtlussituatsioonis on väga tähtis, sest see aitab saavutada julgust rääkida, soravust kõnes ja lihtsustab keeleõpet. Siis kasutavad õppijad keeletunnis omandatut erinevates kontekstides ning õppekeel muutub elulähedasemaks ja mitmetähenduslikumaks.

Sageli ei teadvusta isegi keelekeskkonnas töötavad õpetajad ja õppijad neid võimalusi, mida keskkond keeleõppeks pakub. Kui õppijal puudub võimalus väljaspool tundi eesti keeles suhelda, siis selleks soovitame suunduda virtuaalsesse keelekeskkonda: vaadata telerit, kuulata raadiot, kasutada internetti (eeskätt veebipõhised väljaanded, ajalehed, ajakirjad). Nii saab arendada kõiki keelelisi osaoskusi: kuulata-lugeda autentset eesti keelt ja leida nii kirjalikke kui ka suulisi suhtlusvõimalusi.

Iseseisva keeleõppe paremaks ja tõhusamaks kavandamiseks ning motivatsiooni hoidmiseks soovitame kasutada ka iseseisva keeleõppe juhendit.

Keelekursusele ja iseseisvale keeleõppele lisaks tuleb keelt praktiseerida ja kasutada oma oskusi keelekeskkonnas. Eesti keelt saab praktiseerida:

Soovid leida sõpru eesti keele praktiseerimiseks - neid kes alles õpivad ja neid, kelle jaoks eesti keel on emakeel, Siis ühine eesti keele ja kultuuri tundmise klubiga, kultuurimooduli kultuuriüritustel ja aruteludes, Facebookis või kasuta veebirakendust https://www.facebook.com/groups/raagiminuga

Tahad head ja kiiret tulemust, siis vali endale sobiv tee juba täna!