KU-КУ messi külastas rohkem kaasmaalasi kui mullu

Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel toimunud KU-КУ messi, mille käigus tutvustati eesti keele õppimise võimalusi, külastas rohkem huvilisi kui mullu – hinnanguliselt üle 1100 inimese. Enamiku huvi tulenes soovist eesti keeles suhelda.

„Rõõm oli näha sadu külastajad kümnetest erinevatest rahvustest, kes tulid messile pealinnast või selle ümbrusest ühe kindla sooviga – eesti keelt õppida. Tore oli kohtuda messil ka eesti keele õpetajate ja tööandjate esindajatega, kes tulid uudistama keeleõppe võtteid ja materjale. Suur tänu kõikidele aktiivse osavõtu eest!“ rõhutas messi korraldanud Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja Kätlin Kõverik.

Messi külastajatelt ja koostööpartneritelt saadud tagasiside järgi kõige suuremat tähelepanu pälvisid need võtted ja materjalid, mis võimaldavad õppida eesti keelt läbi suhtluse – enamik külastajaid soovivad õppida eesti keelt, et selles suhelda. Näiteks, õpitubadest olid kõige populaarsemad keelekohvik ja mänguline-improvisatsiooniline kursus „Juhan“.

Iga kümnes külastaja hankis endale messilt ka uued õppematerjalid. Populaarseteks osutusid ka kohtumised autoritega (Mall Pesti, Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp), mille raames nad jagasid oma soovitusi.

„KU-КУ kinnitas veelkord, et huvi eesti keele õppe vastu aina suureneb. Seepärast juba alustasime koostööpartneritega arutelu järgmise messi üle. Niikaua leiab igaüks eesti keele õppimiseks vajalikku infot meie sihtasutuse kodulehelt,“ kinnitas Kätlin Kõverik.

Eesti keele mess „KU-КУ“ toimus Tallinna Lauluväljakul laupäeval, 23. märtsil kell 11-17.

FOTOGALERII

Link fotode galeriile ja nende allalaadimiseks: https://www.dropbox.com/sh/740f21m8t0o1x2b/AAArMeQOCX7O3z1D_WcuRt_Ua?dl=0 (autor - Kati Visnap).