Koostöös Nordeaga on sündinud e-Eestit tutvustavate seminaride sari 

Nordea seminaridNordea Grupi finantsspetsialistidest vabatahtlikud korraldavad Integratsiooni Sihtasutusega koostöös sõjapõgenike toetamiseks seminarisarja „E-Eesti, e-teenused ja finantspettuste ennetamine" hõlbustades sellega nende Eestis kohanemist ja aidates ära tunda võimalikke finantspettusi.

Järgmine seminar leiab aset 13. detsembril Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna eesti keele majas kell 18-20. Rohkem infot leiad siit.

Seminarid sündisid Nordea Grupi algatuse „Community engagement programme for supporting refugees“ raames. Integratsiooni Sihtasutus on andnud sisulise panuse uussisserändajate vajaduste mõtestamisel antud projekti raames ning kommunikatsiooniabi sihtgrupini jõudmiseks.

Esimesed üritused toimusid 21. oktoobril Tallinna eesti keele maja ruumides ja 16. novembril veebis. Osalejate tagasiside põhjal saime kinnitust algatuse vajalikkusest.