Pealkiri:
Контроль за резултатами обучения и оценивание в школе
Autor:
Mari Kadakas
Publisher:
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskus
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
artiklikogumik 
Manus:
51_58.pdf

Haridusprogrammide Keskus toetas kogumiku tõlkimist vene keelde. Raamat ilmus eestikeelsena üldhariduslike kogumike sarjas Abiks õpetajale. Artiklite kogumikku on koondatud artiklid, mis käsitlevad hindamise üld- ja eriküsimusi, hindamisega seonduv on lahti kirjutatud erinevate ainete lõikes: emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline kasvatus ja tööõpetus. Kogumiku koostaja on Mari Kadakas. Tõlkijateks on Nadežda Parol ja Aime Matsina.