Konkurss taotluste ja pakkumuste ekspertide-hindajate leidmiseks

Konkursi aeg 23.09.2020 08:00 - 30.11.2020 23:59

Integratsiooni Sihtasutuse läbiviidavates taotlusvoorudes ja riigihangetes esitatud taotluste ja pakkumuste läbipaistvaks ning objektiivseks hindamiseks otsime eksperte-hindajaid.

Integratsiooni Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) on toetuste andjaks järgmistes taotlusvoorudes:

 

Lisaks taotlusvoorudele korraldab sihtasutus aasta jooksul ligi 20 riigihanget. Jooksva aasta konkursiplaaniga saab tutvuda sihtasutuse veebilehel. Vastavalt sihtasutuse hankekorrale kuuluvad riigihangete hindamiskomisjoni sihtasutuse töötajad, rahastajate esindajad ning eksperdid, kes kõik on hääleõiguslikud komisjoni liikmed.

 

Soovime kaasata hindamisprotsessi oma valdkonna eksperte, kes vastavalt taotlusvooru või hanke valdkonnale saavad lisada laiemat pilti. Eksperdid valitakse tööd tegema kolmeks aastaks alates 04.01.2021. Ekspertide töö hindamiskomisjonis on tasustatud. Hindajate nimekiri avalikustatakse sihtasutuse veebis.

 

Töö on individuaalne ja toimub elektroonselt, kuid taotlusvoorude puhul tuleb arvestada ka ühe võimaliku kohtumisega sihtasutuse Tallinna või Narva kontoris, kus hindamistulemused ühiselt läbi arutatakse. Hindamine toimub töövõtulepingute alusel vastavalt sihtasutuse kehtestatud korrale. Töökoormus on kokkuleppeline ning ettepaneku erinevate taotlusvoorude ja riigihangete hindamises osalemiseks sõltuvalt eksperdi eelistustele teeb sihtasutuse rakenduskeskuse juht, kes on ühtlasi hindamiskomisjoni esimees. Hindamiskomisjoni koosseis kinnitatakse sihtasutuse juhataja käskkirjaga.

 

Ootame kandideerima eksperte, kellel on:

  • kõrgharidus;
  • töökogemus vastavas alavaldkonnas või sellele lähedases valdkonnas viimase viie aasta jooksul (alates septembrist 2015);
  • projektijuhtimisalased teadmised ja kogemused;
  • eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1.
     

Kasuks tulevad kogemused projektide ja/või hangete hindamisel; alavaldkonna Eesti ja EL poliitikate tundmine; finantsanalüüsi alased teadmised ja oskused.

 

Kandideerimiseks palume saata ankeet digitaalselt allkirjastatuna (vt allpool) ja motivatsioonikiri (kuni 1000 tähemärki) koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 30. november 2020 märksõnaga „Ekspert“.


Sihtasutuse tegevuste kohta saab lisainfot veebilehelt www.integratsioon.ee. 

Lisainfo:

Igor Širai

Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskuse juht

6599 035
igor.sirai@integratsioon.ee