Konkurss lõimumisvaldkonna 2020.-2021. aasta preemiatele

Konkursi aeg: -
Preemiakonkurss
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Preemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Lõimumisvaldkonna preemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Aasta kultuuritutvustaja

Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.

  • Aasta sillalooja

Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.

  • Aasta sõnumikandja

Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.

  • Aasta säde

Isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.

Preemiate fond on 4000 eurot. Konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

Lõimumisvaldkonna preemiatele võivad kandideerida nii Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised kui Eestis elavad füüsilised isikud. Konkursile saab esitada projekte, mida viiakse ellu ajavahemikus 23.09.2020-12.09.2021. Konkursil ei saa kandideerida juriidilised ja füüsilised isikud, kes on viimase kolme aasta jooksul saanud lõimumispreemia.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. september 2021. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Kandideerimine - lõimumisvaldkonna 2020.-2021. aasta preemiad“.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009.

Document
Document

Lisainfo:

Kristina Pirgop
Rahvusvähemuste valdkonnajuht
+372 659 9024
[email protected]

Raili Pihlamägi
Rakenduskeskuse koordinaator
+ 372 659 9066
[email protected]