Konkurss lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiatele

Konkursi aeg: -
Preemiakonkurss
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Konkurss lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiatele

Preemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Lõimumisvaldkonna preemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Aasta kultuuritutvustaja. Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta sillalooja. Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta sõnumikandja. Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta sädeorganisatsioon. Lõimumise valdkonnas silmapaistva tegevuse elluviimine. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

 

Preemiate fond on 4000 eurot. Konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

Lõimumisvaldkonna preemiatele võivad kandideerida nii Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised kui Eestis elavad füüsilised isikud. Konkursile saab esitada projekte, mida viiakse ellu ajavahemikus 01.10.2019-22.09.2020.

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. september 2020. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Kandideerimine - lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiad“.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009.

Document
Document

 

Lisainfo:

Kristina Pirgop
Rahvusvähemuste valdkonnajuht
+372 659 9024
[email protected]

Raili Pihlamägi
Rakenduskeskuse koordinaator
+ 372 659 9066
[email protected]