Konkurss: 80 000 eurot lõimumiseks läbi kultuuri- ja sporditegevuste

Integratsiooni Sihtasutus pakub igapäevase suhtlustasandi lõimumise edendamiseks toetust kultuuri- ja spordialgatustele kogusummas 80 000 eurot. Taotlused on oodatud hiljemalt 9. mail.

Eestis tegutsevad juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse üksused saavad taotleda Integratsiooni Sihtasutuselt rahalist toetust algatustele, mis läbi kultuuri- ja sporditegevuste aitavad kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevasele suhtlusele ja ühiskonda kaasatusele.

„Tänapäeval väljendid „kultuur ühendab“ ja „sport ühendab“ kõlavad mitte harjumuspäraste sõnakõlksude, vaid faktipõhiste järeldustena. Konkurssi, mis võimaldab toetada riigieelarvest lõimumist igapäevase suhtluse tasandil kultuuri- ja sporditegevuste kaudu, korraldas sihtasutus esimest korda 2014. aastal. Iga kord on meiega jagatud kümneid huvitavaid algatusi ning meie toel on päevast päeva kokku viidud tuhandeid erinevaid eestimaalasi. Näeme, et konkurss on aktuaalne ja aegumatu tähtsusega,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Taotlused on oodatud 8. aprillist kuni 9. maini 2019. Algatused, mille teostamiseks saab toetust taotleda, peavad pakkuma erineva kultuuritaustaga inimestele elujõulisi ühistegevusi spordi- ja kultuurivaldkonnas, tagama toimivat koostööd, suurendama eesti kultuurist ja Eesti inforuumist osasaamist. Taotletava toetuse summa võib ulatuda 10 000 euroni.

„Ootame võimalikke taotlejaid infopäevadele, mis toimuvad 11. ja 12. aprillil Tallinnas, Narvas ja Jõhvis. Infot infopäevadele registreerumisest ja konkursi kohta leiab sellelt lingilt,“ kinnitas Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

Kultuuriministeerium rahastab konkurssi kogusummas 80 000 eurot.

Möödunud aastal said konkursi tulemusena toetust 10 projekti. Täpsem info on kättesaadav sellel lingil.

pilt

 

pilt