Kommunikatsioonispetsialist, liitu meiega! 

Meie meeskond on pühendunud Eestis sidusa ühiskonna kujunemisele mitmekesiste tegevuste kaudu. Toetame erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist ning Eestisse elama tulnud inimeste kohanemist ja kaasamist.  

Sulle kui kommunikatsioonispetsialistile 

USALDAME 

> jooksvaid tegevusi turunduskommunikatsioonis, et kaasata inimesi ja organisatsioone nendele mõeldud tegemistesse

> igapäevaseid toimetamisi ühismeedias, et arendada edasi meie teavitustööd aina rohkemate inimeste poolt eelistatud viisil

> muid töid, et toetada meie meeskonna turunduskommunikatsiooni arengut 

TULEB KASUKS

> kogemus erinevatest rahvustest inimeste kaasamisel tervikliku turunduskommunikatsiooni kaudu

> võime leida paindlikke lahendusi koostöös mitmete osapooltega

> oskus väljendada ennast laitmatult eesti keeles ning vabalt inglise ja vene keeles 

TAGAME

> tähendusliku eneseteostuse innustavas meeskonnas 

> järjekindla enesearengu, tervise ja pere väärtustamise 

> kaasaegse töökeskkonna Tallinna või Narva südames koos kaugtöö võimalusega 

Meie meeskonnaga liitumiseks saada hiljemalt 7. aprillil CV-Online´i, CV-Keskuse või Töötukassa veebiportaalis või aadressil [email protected] märksõnaga „Kommunikatsioon“ 

> CV, milles täpsustad oma ootusi töötasule ja muudele töötingimustele; 

> motivatsioonikirja, milles põhjendad soovi meie meeskonnas töötada ja tood välja selleks sobivaid töökogemusi. 

Täiendavatele küsimustele vastab kommunikatsioonijuht Katja Sepp – tel 53074951, e-post [email protected]

Kommunikatsioonispetsialist