Kohanemis- ja keeleõppetugi Ukraina sõjapõgenikele

Integratsiooni Sihtasutus ja meie eesti keele majad valmistavad Ukrainast saabunud põgenikele ette võimalusi algtaseme eesti keele õppeks ning pakuvad keeleõppe- ja kohanemisalast nõustamist.

Teabetunnid Ukraina põgenikele

Riigiasutuste teabetundide korraldamiseks teie piirkonnas või organisatsioonis saab ühendust võtta telefonil +372 659 9032 või kirjutades [email protected]. Täpsem info SIIT.

A1-taseme eesti keele kursused ja kohanemisprogramm ajutise kaitse saajatele

Ajutise kaitse saajad peavad läbima A1-taseme eesti keele kursuse mahuga vähemalt 100 akadeemilist tundi. Võimalus osaleda koolitusel avaneb 2022. a suvel, hetkel käivad veel ettevalmistused kursuste korraldamiseks.

Eesti keele kursusele saab registreeruda pärast seda, kui inimene on saanud elamisloa ajutise kaitse alusel ning Politsei- ja Piirivalveamet on saatnud talle e-postiga teavituskirja keeleõppes osalemise võimaluse kohta (kutse, milles on juhised ja link). Seejärel saab ta end iseseisvalt keeleõppesse registreerida veebilehel www.settleinestonia.ee.

Lisaks A1-taseme eesti keele õppele alustab riik suve alguses ajutise kaitse saajatele ühepäevase kohanemisprogrammi pakkumist. Vastava teavituse saab samuti läbi Politsei- ja Piirivalveameti ning registreeruda saab seejärel www.settleinestonia.ee lehel.

Iseseisev keeleõpe

Eesti keelt saab iseseisvalt õppida erinevate tasuta portaalide ja rakenduste abil, vastava info on Integratsiooni Sihtasutus koondanud oma veebilehele www.integratsioon.ee/iseseisev-ope-ja-oppematerjalid.

Iseseisva keeleõppe tugi eesti keele majades

Eesti keele majade õpetajad pakuvad veebi teel tuge neile Ukraina sõjapõgenikele, kes on alustanud eesti keele õpinguid iseseisvalt ning vajavad praktilist nõu ja juhendamist keeleõppe planeerimise, abistavate materjalide, keeleõppe tehnikate ja keelekeskkonna loomise osas.

Õpetajad tutvustavad iseseisva keeleõppe võimalusi ja materjale ning vastavad osalejate küsimustele, mis on tekkinud iseseisvalt õppimise käigus.

Kohtumine toimub Zoomis ja kestab 60 min. Ühe kohtumise osalejate arv on kuni 10 inimest.

  • Aprillis 2022: K (13.04, 20.04, 27. 04) kell 11.00 – 12.00
  • Mais 2022: T (3.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05) kell 9.00 – 10.00 ja K (4.05, 11.05, 18.05, 25.05) kell 11.00 – 12.00
  • Juunis 2022: T (7.06, 14.06, 21.06) kell 9.00 – 10.00

 

Iseseisva keeleõppe toe saamiseks tuleb võtta ühendust Integratsiooni Sihtasutuse nõustajatega telefonil 800 9999 või e-posti aadressil [email protected].

Nõustamine keeleõppe ja kohanemise teemadel

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tasuta eesti keelt õppida ja harjutada soovivaid täiskasvanuid ning aitab valida keeleõppeks ja -praktiseerimiseks sobivaimad võimalused. Lisaks jagavad nõustajad juhiseid ja annavad nõu muudel kohanemise ja lõimumisega seotud teemadel, sh vastavate teenuste ja toetuste kohta. Nõustamisele on oodatud ka ajutise kaitse saajad.

Nõustamisele registreerimiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025). Viime nõustamisi läbi nii vahetult kui ka e-kanalite kaudu (Skype, Zoom, Teams).

Lisainfo ja kontaktid sõjapõgenikele

Eesti riik pakub sõja eest siia tulnud Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele turvalist peatuspaika, haridust, tuge töö leidmisel ning erinevaid teenuseid. Vastav info on koondatud kriis.ee lehele ja infovoldikusse.

Üldine praktiline info Eesti elu kohta on samuti leitav kriis.ee alamlehelt www.kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/uldine-praktiline-info.

Lisaks on koondatud värske ja üha täienev praktiline info seoses sõjapõgenike saabumisega Eestisse Politsei- ja Piirivalveameti lehele www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga.

Info Tallinnasse jõudnud Ukraina sõjapõgenike jaoks on toodud lehel www.tallinn.ee/est/ukraina.