Tagasipöördujale

 

Tere tulemast tagasi Eestisse!

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat tagasipöördumist Eestisse. Nõustamine hõlmab nii praktilist infot, kui ka Eestis taas kohanemisega seotud teemasid.

Nõustamiseks kirjuta e-posti aadressil [email protected].

Külasta Tallinna eesti keele maja, Rävala pst 5, 6. korrus, eelnevalt palume kohtumise aja kokku leppida.
Nõustamist saab läbi viia ka Teams keskkonna teel, selleks helista või kirjuta, leiame sobiva aja veebis kohtumiseks.

Integratsiooni Sihtasutusest saab ka taotleda tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust. Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Pikka aega võõrsil viibimise ehk seitsme aasta nõuet ei kohaldata kuni 40-aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noortele, et soodustada võõrsil hariduse saanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis.

Taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:
1) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või
2) on Eestist emigreerunud või välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni 40-aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või
3) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud osalise või täieliku töövõime puudumisega isik;

ning lisaks ühele kolmest eelnevast punktist:

4) on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kaheksa kuud enne taotluse esitamist ja tagasipöörduja ning temaga koos tagasipöörduvate laste elukoht on Eesti Vabariigi rahvastikuregistris registreeritud;
5) vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete sellele juba eelnevalt läbi mõelnud ning enda jaoks selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema. 

Elukoha registreerimine

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Ilma selleta ei saa te alustada järgnetevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikohta, saada sotsiaalsed toetusi jms. Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistris Eesti.ee kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel hõlpsasti uuendada.

Elukohateate esitamise kohta saab lähemalt lugeda riigiportaali artiklist “Elukoha registreerimine”.

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas on oluline rahvastikuregistri kanne, kuid veelgi olulisem on meeles pidada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega. Sestap tuleb sellega tegeleda kohe, mitte siis, kui tervisega hädad käes. Perearsti valimise ja perearsti juurde registreerumise kohta leiab teavet Haigekassa veebilehel.

Lisainfo tervisekindlustuse kohta.

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole, rohkem informatsiooni omalvalitsustest ning asutuste kontaktid haridusportaalis ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Töö ja ettevõtlus

Töö otsingute ja tööalaste valikute nõustamises on abiks Eesti Töötukassa. Tööotsingutes saavad abiks olla ka erinevad tööotsingu portaalid, rakendused ja online sotsiaalvõrgustikud.

Ettevõtlusega alustamisel ja jätkamisel pakuvad maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) ettevõtluskonsultandid tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad äriplaanide arendamisel ja seatud eesmärkide saavutamisel. Vaata kust ettevõtja saab abi.

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul, kui tagasi pöördudes võetakse kaasa oma isiklik sõiduvahend, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda Maanteeametisse Eestisse ringi registreerimiseks. Täpsemat teavet nii nõuete kui kontaktide kohta leiab Transpordiameti kodulehelt.

Tagasipöördujad, kelle juhiluba on väljastatud välisriigis, peaksid samuti tutvuma nõuetega Transpordiameti kodulehel, et säilitada juhtimisõigus ning vajadusel õigeaegselt juhiluba uuendada.

Eestis peab mootorsõidukijuhil olema ka kehtiv arstitõend, mille kohta leiad infot siit.
 

Täiendavat teavet tähtsatest elukorralduse teemadest leiad Eesti.ee portaalis.