Kiviõli lastevanemate klubi (Kiviõli)

Vabaduse pst 6, Kiviõli

Kohtumisõhtutele on oodatud vene või muu emakeelega lapsevanemad, kelle lapsed õpivad eesti õppekeelega lasteaiarühmas või koolis. Jagame kogemusi, kuidas toetada lapsi nende õpingutel.

Eesmärk toetada lapsevanema rääkimisjulgust. Igal klubiõhtul on üks läbiv vestlusteema. Osalejad saavad gruppides arutleda ja koostööd teha.

  • Suhtlustase: A2+
  • Aeg: 4.10 kell 17:00-18.30
  • Koht: Kiviõli Kunstide Kooli keldrisaalis (Vabaduse pst 6, Kiviõli)
  • Osalejate arv: 16

Juhendaja/toetaja: Signe Viilop

Registreerimine: (20.09.2022 kell 09.00) https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/11560?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus