Kirjuta mulle

Autor:
Mare Kitsnik; Kunstnik: Liina Ponetajev
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-463-60-2
Võtmesõnad:
eesti keele õpe, põhiharidus, uusimmigrandid
Description

2010. aastal valmisid uued õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Materjalid on koostatud ja välja antud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud või Eestisse naasnud õpilastele mõeldes - need ei järgi rangelt eesti keele teise keelena ainekava, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele osaoskuste õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel.

Õpikus “Kirjuta mulle” esitatakse materjal lühikeste peatükkidena, mis käsitlevad õpilasele vajalikke teemavaldkondi.

Teemad ja tekstitüübid on valitud vastavalt A1- ja A2-taseme keeleoskuse kirjeldustele ja kooliõpilase vajadustele. Õpik algab tähtede ja üksiksõnade õppimisega, sellele järgneb sidumata tekstide (nimekirjad, ankeedid jmt) kirjutamise harjutamine. Edasi õpitakse looma lühemaid seotud tekste (sõnum, teade, kiri jmt).

Õpik keskendub eelkõige kirjutamisoskuse arendamisele, grammatikateemasid on sisse toodud napilt. Seetõttu on soovitatav eesti keele õpetamisel kasutada ka teisi õpikuid ja lisamaterjale keelekeskkonnast. Õpik sobib kõige paremini töötamiseks õpetaja juhendamisel.

Õpiku väljaandmist toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.