Keelesõbra programm ootab eesti keele õppijaid suhtluskeelt harjutama

Integratsiooni Sihtasutus pakub Keelesõbra programmi raames eesti keele õppijatele võimalust harjutada suhtluskeelt vabatahtlike vilunud eesti keele rääkijatega e-kanalites. Programmiga saavad liituda nii keeleõppijad kui ka mentorid.

„Keelesõbra programmi eesmärk on pakkuda eesti keele õppijatele täiendavaid eesti suhtluskeele harjutamise võimalusi ja julgustada neid keelt igapäevaselt kasutama. Keelepraktika toimub vabatahtliku eesti keele mentoriga vesteldes erinevatel elulistel teemadel sobival ajal ja kanalis,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi juht Ave Landrat. „Meil on väga hea meel, et oma soovist eesti keele õppijaid aidata on praeguseks teada andnud juba 250 vabatahtlikku. See tähendab, et sama palju keeleõppijaid saavad hakata eesti keelt harjutama keelesõbra abil,“ lisas Ave Landrat.

Keelesõbra programmis osalemiseks on oodatud keeleõppijad, kes juba oskavad eesti keelt vähemalt A2 tasemel ning kes soovivad saada täiendavat suulise eesti keele praktikat.

Integratsiooni Sihtasutus ootab programmiga liituma ka uusi eesti keele mentoreid, kelle emakeeleks on eesti keel või kes oskavad eesti keelt emakeele tasemel. Vabatahtliku eesti keele mentori ülesandeks on suhelda mõne keeleõppijaga eesti keeles erinevatel teemadel sobivate kanalite kaudu mõned korrad nädalas. Eelnev õpetamiskogemus ei ole vajalik.

Nii keeleõppijad kui keelementorid saavad registreeruda Keelesõbra programmis osalemiseks Integratsiooni Sihtasutuse veebilehe kaudu integratsioon.ee/keelesober, täites registreerimisvormi.

Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi eestvedajad viivad mentorid ja keeleõppijad omavahel kokku ning juhendavad vestlusformaatide valikul ja vestluste läbiviimisel.

Keelesõbra programmi kahe senise tegutsemisaasta jooksul on programm viinud kokku 1837 keelesõpra: 858 vabatahtliku mentori abiga on saanud oma keeleoskust lihvida 979 keeleõppijat.