Keeleõpetaja metoodikavihik. Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest

Autor:
Leelo Kingisepp, Elle Sõrmus
Publisher:
TEA
Aasta:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-193-9
Võtmesõnad:
metoodiline juhend
Description

Metoodikavihik annab ülevaate kolmeteistkümnest 20. sajandil kasutusel olnud võõrkeeleõppe meetodist. Vaatluse all on grammatika-, tõlke-, lugemis-, otsene, audiolingvaalne, kognitiivne meetod, sugestopeedia, ühisõpe, vaikne, käsutäitmis-, kommunikatiivne, loomulik, suhtlev-kogemuslik ja ülesandepõhine meetod. Vihik sisaldab meetodite kirjelduse ja tunninäiteid. Väljaanne on mõeldud kõikidele võõrkeeleõppe ajaloost huvitatutele.