Pealkiri:
Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdokumendiga: õppimine, õpetamine ja hindamine. Käsiraamat
Autor:
Euroopa Nõukogu Keelepoliitika osakond, Strasbourg
Publisher:
SA Innove
Aasta:
2012
Released:
Tallinn
Link:
http://uuringud.ekk.edu.ee/fileadmin/user_upload/documents/Kaesiraamat_2009_Keeleeksamite_sidumine_Euroopa_keeleoppe_raamdokumendiga.pdf
Võtmesõnad:
käsiraamat keeletestid 

Käsiraamatu põhieesmärk on aidata eksamikeskustel töötada välja, viia ellu ja analüüsida läbipaistvat ja praktilist metoodikat, mis võimaldab jätkata tõhusalt oma eksami(te) sidumist Euroopa keeleõppe raamdokumendiga.