Pealkiri:
KARJÄÄRIPLANEERIMINE III teema: Planeerimine ja otsustamine. Töölehtede kogumik kutseõppeasutuse õpilasele
Publisher:
MISA
Aasta:
2013
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
õppematerjal kutseharidus Euroopa Sotsiaalfond 
Manus:
273_eesti_III.pdf
25_vene_III.pdf

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ raames loodud karjääriõppe ainekava III teema „Planeerimine ja otsustamine“ töölehed toetavad varasemates ainemoodulites käsitletu sidumist ühtseks tervikuks, et noor oskaks planeerida oma edasist karjääri ja tegevusi, siseneda edukalt tööturule, jätkata õpinguid, kasutada erinevaid tööotsimisviise ja –võimalusi, vormistada tööotsimisdokumente, kandideerida tööle, valmistuda töövestluseks jne.