KARJÄÄRIPLANEERIMINE II teema: Töömaailma tundmaõppimine. Töölehtede kogumik kutseõppeasutuse õpilasele

Publisher:
MISA
Aasta:
2013
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
õppematerjal, kutseharidus, Euroopa Sotsiaalfond
Manus:
272_eesti_II.pdf206.8 KB, 24_vene_II.pdf224.04 KB
Description

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ raames loodud karjääriõppe ainekava II teema „Töömaailma tundmaõppimine“ töölehed on noorele toeks töö- ja õppimisvõimaluste tundmaõppimisel, edasiste karjäärivalikute planeerimisel, kutsete, ametite, kutsestandardite, tööõiguse alustega jne tutvumisel.