JUUNI 2014

Ülevaade “Vabatahtlik töö kui võti integratsioonini” projektikohtumisest ning portfoolio koostamisest
Toetust said 231 rahvusvähemuste kultuuriseltsi
Karjäärikoolitused „Kelleks saada?” 16-26 aastastele noortele
Valga Ukraina laupäevakool Kalõna lõpetab tänavuse õppeaasta ekskursiooniga

Ülevaade “Vabatahtlik töö kui võti integratsioonini” projektikohtumisest ning portfoolio koostamisest

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) osaleb 2013. aasta augustist Põhjamaade Ministrite Nõukogu fondi Nordplus Adult ja Kultuuriministeeriumi poolt rahastatavas kahe-aastases rahvusvahelises projektis „Vabatahtlik töö kui võti integratsioonini“.

Projekti koordineeriv partner on Helsingi Ülikooli Palmenia elukestva õppe keskuse Kouvola osakond. MISA kõrval on partneriks ka Taani Aalborgi piirkonna vabatahtlike keskus ning projekt kestab kuni 2015. aasta juulini, mille käigus antakse ülevaade partnerriikide vabatahtlikust tööst ja sisserännanute osalusest.

Oluline osa projekti tegevustest on kontaktide loomine ja koostöö arendamine riikide MTÜde, tööandjate ja sisserännanutest vabatahtlike vahel. „Uuringud näitavad, et osalemine vabaühendustes ja vabatahtlikus töös on sisserändajate hulgas madalam kui põliselanikkonnal,” kommenteeris Martin Eber, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator. „Samas on vabatahtlik töö hea võimalus saada ülevaade ühiskonnast, kus elatakse ning võtta aktiivselt osa ühiskonna tegemistes ja seeläbi suurendada nii enda tulevasi töövõimalusi kui ka sotsiaalset võrgustikku,” lisas Eber.

Abimaterjal oma oskuste hindamiseks vabatahtlikus töös

Projekti peamiseks eesmärgiks on koostada riiki sisserännanutele kogemuste ja saavutuste töölehed, teisisõnu portfoolio. Portfoolio aitab vabatahtlikus töös osaleval sisserännanul hinnata oma oskuste arengut, et paremini valmistuda edasisteks tööotsinguteks, õpinguteks või mõlemaks.

MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaatorid Martin Eber ja Kristi Anniste osalesid maikuus Taanis Aalborgis toimunud projektikohtumisel ja seminaril, kus täiendati juba varem koostatud portfooliot: juurde lisati uusi hindamiskriteeriume ning abistavaid küsimusi. Seminaril osalesid lisaks projektimeeskonnale ka Aalborgi piirkonna vabatahtlike ühenduste esindajad, nende hulgas sisserändaja taustaga vabatahtlikud.

Seminaril osalejad täitsid toetudes oma eelnevale kogemusele vabatahtlikus töös enda töölehed ning andsid sellele esialgse hinnangu. „Vastukaja oli valdavalt positiivne, enamik pidas sellist abimaterjali enesearengu hindamisel väga vajalikuks,” sõnas Eber, kes lisas, et parandamist vajas osalejate sõnul kohati küsimuste püstitus ning nende inglisekeelne keelekasutus, mida peeti mõnel puhul sisserändajate jaoks raskesti arusaadavaks. Projektimeeskond avaldas lootust, et kolmes kohalikus keeles – eesti, soome ja taani – kirja panduna sellest probleemist vabanetakse.

Projektimeeskonna edasisteks ülesanneteks on koostada valminud portfoolio kasutusjuhend, täpsustada keelekasutust, tõlkida ning alustada sihtrühma seas katsetamist täpsema tagasiside saamiseks. Lõppverisoon vabatahtliku töö abimaterjalist sisserändajale peab olema valmis aasta pärast. Nii lõppversioon ning testimise läbinud vaheversioon tehakse kättesaadavaks kõigile huvilistele ka MISA kodulehel.

Lisainfo: Martin Eber, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9067, e-post [email protected]

Toetust said 231 rahvusvähemuste kultuuriseltsi

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) viis kevadel läbi rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru. Taotlusvooru tulemusel rahastati 19 katusorganisatsiooni kaudu 231 rahvusvähemuste kultuuriseltsi kogusummas 320 000 eurot.

Taotlusvooru eesmärk on tugevdada rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevust, toetada nende rahvuskultuuripärandi ning keele säilitamist ja edendamist Eestis. „Statistikaameti andmetel elab Eestis 142 rahvuse esindajat. Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru kaudu toetasime 33 rahvuse kultuuriseltsi tegevust, millest suure protsendi moodustavad vene kultuuripärandiga tegelevad rahvusvähemuste kultuuriseltsid,“ teatas Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator. „Toetust said rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonidest näiteks Eesti Armeenia Rahvusühing, Eesti Ukrainlaste Kongress, Tallinna Slaavi Kultuuriühing ning paljud teised,” loetles Pirgop.

„Rahvuskultuuriseltside toetamisega soovime teadvustada Eesti mitmekultuurilisust, tutvustada traditsiooniliste rahvuskultuuride eripära ning teavitada Eesti ühiskonda erinevate rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustest,” lisas Pirgop.  Toetusvooruga arendatakse lisaks ka rahvusvähemuste kultuuriseltside omavahelist  koostööd kui ka koostööd eesti kultuuriseltsidega.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru tulemused leiab MISA kodulehelt.

Projektikonkurssi finantseerib Kultuuriministeerium.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]

Karjäärikoolitused „Kelleks saada?” 16-26 aastastele noortele

Eelmise aasta augustis käivitas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) projektipartner BDA Consulting OÜ 16-26 aastastele Euroopa kolmandate riikide kodakondsusega noortele suunatud karjääriprojekti „Kelleks saada?“. Projekti raames toimuvad noortele karjäärikoolitused ja erinevate töövaldkondadega seotud külastuspäevad erinevates ettevõtetes ning haridusasutustes üle Eesti.

„Külastuspäevade jooksul on grupid tutvunud väga erinevate töövaldkondadega – IT-st ja logistikast toitlustuse ja meediani välja,” rääkis BDA Consulting OÜ projektijuht Marikai Karilaid. „Lisaks erinevatele kõrg- ja kutsekoolidele on noori vastu võtnud sellised firmad nagu Skype, Tallinna Lennujaam, Ugala teater, DBT Muuga, TV3, Swissotel Tallinn ja mitmed teised,” loetles Karilaid.

Külastuspäevade osana on noortel olnud võimalus tutvuda ka vabatahtliku tööga. „Oma kogemusi on jaganud Toidupank, Punane Rist, Telliskivi Selts, vabatahtlikud päästjad ja abipolitseinikud, noorsootöötajad, PÖFFI ja Ahhaa keskuse inimesed ning paljud teised,” lisas projektijuht. Karilaid tõi välja, et tänaseks päevaks on projekti tegevustest osa saanud juba üle 200 sihtrühma kuuluva noore.

„Projekt jätkub täie hooga ning kutsume üles noori selles osalema,” rõhutas Karilaid. Enne suve algust on toimumas veel kaks karjäärikoolitust ja üks turismiteemaline külastuspäev. „Lisaks külastuspäevadele on kuni 10 tublil projektis osalejal võimalus veeta päev töövarjuna mõnes edukas ettevõttes,“ sõnas Karilaid. Projekti tegevused jätkuvad ka sügisel.

Projekti lõpptähtajaks on oktoober 2014 ning täpsemat infot leiab veebilehelt  www.karjäärikompass.ee

„Kelleks saada?“ projekti rahastab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise Fond.

Lisainfo: Maarja Mänd, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]

Valga Ukraina laupäevakool Kalõna lõpetab tänavuse õppeaasta ekskursiooniga

Peatselt viie aastaseks saav Valga Ukraina laupäevakool Kalõna, lõpetab tänavu oma eduka õppeaasta ekskursiooniga, teemal „Ukraina ja Eesti on mereriigid“, mis toimub 7. Juunil Valgeranna Seikluspargis.

Ekskursioonil tutvustatakse Läänemere ja Musta mere loodust, taim- ja loomkonda, merelooduse kasutamise kultuuri ja palju muud. „Kuna sel õppeaastal on Kalõna lapsed edukalt tegutsenud, tahaksime veeta koos lõbusa päeva, ühendada Kalõna kollektiivi enne koolivaheaega, meenutada õpilastega läbitud materjali Ukraina ajaloo, looduse ja kultuuri kohta ning laulda üheskoos ukraina laule,” sõnas  Ruslana Dovga, Valga Ukraina laupäevakooli Kalõna juhataja.

„See konkreetne ekskursioon on kooliaasta lõpetamise puhul. Kuid me hoolitseme ka selle eest, et aastaringselt saaksid õpilased kooliseinte vahelt välja, võttes osa erinevatest üritustest nii Valgas kui ka mujal Eestis,” räägib Dovga. Väljasõitudel külastatakse teisi, Eestis asuvaid Ukraina pühapäevakoole ning õpitakse põhjalikumalt tundma Ukraina ning Eesti rahva traditsioone ja kultuuri, võetakse osa erinevatest pidupäevadest, kus esinevad ka Kalõna õpilased. „Me hoolitseme igati selle eest, et õpilastel oleks kõigil väljasõitudel tore ja huvitav ning valmistame igaks väljasõiduks ette huvitava kultuuriprogrammi” lisas Dovga.

Valga Ukraina laupäevakoolis Kalõna käivad eri vanuses ja eri kodakondsusega õpilased, kelle vanemad või vanavanemad on päritolult ukrainlased. Koolis tutvuvad õpilased ukraina keele ning selle maa kultuuri ja ajalooga. Ukraina laupäevakool on osalenud arvukatel üritustel Eesti eri linnades. Näiteks festivalil Квiти України Tallinnas, Ukraina kaasmaalaskonna Vodograi 15. aastapäeva tähistamisel Sillamäel, Sorotšinski laadal Maardus, kirjandus- ja muusikaõhtul Лесина песня Tartus jne.

Valga Ukraina laupäevakooli Kalõna tegevusi toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest.

Teksti aitas koostada Valga Ukraina laupäevakooli Kalõna õpilane Vladislava Mašnits.

Lisainfo: Ruslana Dovga, Valga Ukraina laupäevakooli Kalõna juhataja, tel 5347 0613, e-post [email protected] ning Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]