Jätkame eesti keele kursusi tavarände korras tulnutele

Jätkame kohanemisprogrammi raames eesti keele kursuste korraldamist tavarände korras Eestisse tulnute jaoks. Tänavu pakume võimaluse läbida kursuse tasemel A1, A2 ja B1 kokku ligikaudu 2000-le uuele kaasmaalasele. Esimestele kursustele ootame registreeruma alates 16. jaanuarist 2024.   

Sellel aastal kavatseme pakkuda tavarände korras Eestisse tulnutele kolm korda rohkem võimalusi õppida eesti keelt kursustel kui mullu: möödunud aastal said kursustel osaleda ligikaudu 600 inimest, siis tänavu korraldame kursusi kokku ligikaudu 2000-le inimesele. Lähtuvalt kaardistatud huvist keskendume võimalusele alustada eesti keele õpinguid: kavatseme korralda kokku 36 kursust tasemel A1, 25 kursust tasemel A2 ja 10 kursust tasemel B1.  

Tavarände korras Eestisse tulnutele mõeldud eesti keele kursusi korraldame kohanemisprogrammi raames koostöös riigihanke korras valitud keeltekoolidega – Folkuniversitetet Estonia MTÜ Tallinnas, Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ ja Algus OÜ teistes linnades üle Eesti. Mõlemad viivad õpet läbi nii veebis kui ka kohapeal. Kursused on osalejatele tasuta. 

Ootame uusi kaasmaalasi registreeruma eesti keele kursustele tasemel A1, A2 ja B1 alates 16. jaanuarist. Esialgu avame registreerumiseks 17 kursust, mis toimuvad veebis ja Tallinnas, Tartus, Narvas ning Jõhvis alates selle aasta jaanuarist ja veebruarist. Järkjärgult lisanduvad nendele ka järgmised kursused.  

Pakutavale eesti keele kursustele saab registreeruda kohanemisprogrammi veebilehel: registreerimislink. Huvilised saavad valida sobiva kursuse taseme, õppeformaadi, aja ja koha järgi. Registreerumine on avatud kuni õppegrupi täitumiseni. Täpsustavad küsimused on teretulnud e-kirja teel: [email protected].  

Mida palume eesti keele kursustele registreerumisel arvesse võtta:  

 • Eelnevast lähtuvalt võib huvi kursustele registreeruda olla niivõrd suur, et veebileht ei pruugi olla ajutiselt kättesaadav. Sellisel juhul palume olla kannatlikud ja tulla veebilehele tagasi tund-paar hiljem.  

 • Eesti keele õppe tasemed:  

  • A1 (100 akadeemilist tundi) on mõeldud neile, kes soovivad alustada algajate tasemel ning astuda esimesed sammud uue keele õppimisel. Kursuse jooksul keskendutakse eesti keele põhireeglitele ja põhilistele suhtlusoskustele, nagu igapäevaste väljenduste kasutamine, lihtsate küsimuste esitamine ja vastamine. 

  • A2 (150 akadeemilist tundi) arendab edasi teie keeleoskust, võimaldades teil mõista lihtsamaid tekste, suhelda igapäevastes olukordades ning laiendada sõnavara. 

  • B1 (250 akadeemilist tundi) on mõeldud neile, kes on omandanud eesti keele tasemel A. Kursuse lõpuks mõistate kõike olulist endale tuttaval teemal (nt töö, kool ja vaba aeg), saate hakkama suheldes asutustega ja kasutada eesti keelt teenuseid, oskate koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal, kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ning eesmärke ja lühidalt selgitada oma seisukohti ning plaane. 

 • Igal tasemel kursuse lahutamatuks osaks on kursusel osaleja iseseisev õpe, koolitajad soovitavad ja kasutavad õppe tulemuslikkuse tõstmiseks veebikeskkonda Keeleklikk

 • Kursusel osalemise meelespea, lisainfo ja registreerimislink on saadaval kohanemisprogrammi veebilehel

Mida veel tasub tavarände korras Eestisse tulnutel arvesse võtta:  

 • Tavarände korras Eestisse tulnud on inimesed, kes on elanud Eestis vähem kui viis aastat ja on omandanud tähtajalise elamisloa või -õiguse seoses töö, õppimise, pereliikme juurde elama asumise, ettevõtluse vm põhjustel.  

 • Kohanemisprogramm Settle in Estonia on tasuta õppeprogramm, millega Eesti riik aitab hiljuti saabunud välismaalastel kiiremini kohaliku eluga kohaneda ja Eesti ühiskonda sulanduda. Selle raames saab tasuta läbida ka teisi kohanemist toetavaid kursusi. Täpse info saab Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt: www.integratsioon.ee/kohanemine

 • Lisaks eesti keele kursustele pakume tavarände korras Eestisse tulnutele võimalusi osaleda eesti keele õpet toetavates tegevustes. Täpse info nende kohta saab Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt: www.integratsioon.ee/eesti-keele-ope.  

Infoks rahvusvahelise või ajutise kaitse saajatele:  

Kohanemine keeleõpe