Irene Käosaar jätkab Integratsiooni Sihtasutuse juhina

Täna, 17. aprillil otsustas Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu pikendada sihtasutuse juhataja Irene Käosaare lepingut järgmiseks perioodiks. Irene Käosaar juhib Integratsiooni Sihtasutust 1. septembrist 2017.

Nõukogu esimehe Birute Klaas-Langi sõnul jõudis nõukogu Irene Käosaare lepingu pikendamise otsuseni üksmeelselt. „Irene Käosaar on väga edukalt juhtinud Integratsiooni Sihtasutust suurte muutuste perioodil, taasluues ja restruktureerides organisatsiooni ning aidanud oma juhikvaliteediga märkimisväärselt kaasa sihtasutuse kui lõimumisvaldkonna kompetentsi- ja rakendusüksuse arengule,“ kommenteeris nõukogu otsust Birute Klaas-Lang.

Irene Käosaar on Integratsiooni Sihtasutuse tegevusega seotud organisatsiooni algusaegadest saadik, töötades selles või tehes sellega tihedat koostööd. Aastatel 1999-2007 vastutas ta keelekümblusprogrammi elluviimise eest. Aastatel 2007-2009 juhtis Käosaar Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvusvähemuste hariduse osakonda ja aastatel 2009-2017 üldharidusosakonda. Aastatel 2011-2013 oli ta ühtlasi Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liige. Integratsiooni Sihtasutuse tööd juhib Irene Käosaar 2017. aastast.

„Pean tänast nõukogu otsust tunnustuseks kogu sihtasutusele ja meie partneritele. Oleme teinud viimase kolme aasta jooksul väga palju – toonud sihtasutuse Narva, avanud eesti keele majad Narvas ja Tallinnas. Oleme mitmekesistanud meie tegevusi nii eesti keele õppe, kultuuriruumist osasaamise kui nõustamise valdkonnas. Sihtrühmadest on meie tegevustesse tugevamalt lisandunud eestlased väljaspool Eestit ja tagasipöördujad. See ei ole ühe inimese panus. Tänan väga nõukogu ja kogu sihtasutuse kollektiivi ning kinnitan, et jätkan tugeva tahte ja suure motivatsiooniga,” ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Nõukogu tänasel koosolekul kinnitati ka Integratsiooni Sihtasutuse strateegia aastateks 2020-2025, mis paneb paika sihtasutuse eesmärgid ja tegevussuunad lõimunud ja sidusa ühiskonna kujunemise toetamisel järgmise viie aasta jooksul.

„Täna nõukogult kinnituse saanud strateegia pöörab tähelepanu nii valdkonna kui sihtasutuse kui organisatsiooni arengule selles. Meie peamine eesmärk on olla toeks partneritele – olgu need lõimumisalaseid tegevusi läbi viivad organisatsioonid või meie üritustel osalejad ja õppijad. Sihtasutus peab olema suuteline muutuvas maailmas kohanema, oma tegevusi arendama ning mõju hindama ja sellest lähtuvalt olema näoga ühiskonna poole – sidus ühiskond on kogu ühiskonna väljakutse ning just sellele meie strateegia viitab,“ lisas Irene Käosaar.

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Nõukogu on üheksaliikmeline, selle tööd juhib Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang.