Integratsiooni Sihtasutuses alustas tööd teenuste valdkonna juht

Viola Läänerand-MoistoIntegratsiooni Sihtasutuse meeskonnas alustas teenuste valdkonna juhina tööd Viola Läänerand-Moisto.

Teenuste valdkonna juhi töö sisuks on kujundada olemasolevatest lõimumist toetavatest teenustest senisest veelgi kasutajasõbralikum tervik ning panustada tulevikuteenuste arendamisse ja käimalükkamissse. 

Violale on südamelähedane inimeste heaolu toetamine, seda nii oma töö kui ka vabatahtliku tegevuse kaudu. Viimastel aastatel töötas ta Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnas laste ja perede heaoluga seotud teemade kallal, olles üks riikliku lastekaitse üksuse ja sellega seotud teenuste käivitajatest.