Integratsiooni Sihtasutuse uueks juhiks saab Dmitri Moskovtsev

Sel nädalal valis Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu avaliku konkursi tulemusena sihtasutuse uueks juhiks Dmitri Moskovtsevi. Uus juht asub ametisse 1. juulil. Senine juht Irene Käosaar suundub juhtima loodavat Narva Eesti Riigigümnaasiumi.

„Integratsiooni Sihtasutus mängib olulist rolli Eesti sidustamisel. Sihtasutuse meeskond on motiveeritud ning tegevuste ja teenuste spekter lai. Irene Käosaare juhtimise tulemusena on sihtasutus oluliselt rohkem kohal Ida-Virumaal, kuid ka teistes Eesti piirkondades. Samuti on jõudsalt arenenud eesti keele õpetamine. Uue juhi ülesanne on loodud tugevusi hoida ning organisatsiooni mõju laiendada. Seda eriti olukorras, kus Ukraina põgenikekriis seab ühiskonnale täiendavaid väljakutseid,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Dmitri Moskovtsev suundub sihtasutusse Rahandusministeeriumist, kus ta oli töötanud 2017. aastast riigihalduse valdkonnas projektijuhi ametikohal. Aastatel 2014-2017 töötas Dmitri Moskovtsev Tallinna Kesklinna Valitsuses linnavara osakonna peaspetsialistina. Ta on aktiivselt panustanud ühiskondlikusse tegevusse, olles muuhulgas TEDxLasnamäe konverentsi asutaja ja korraldaja aastatel 2014-2018.

Dmitri Moskovtsev on omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi politoloogia erialal ning sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi riigiteadustes. Lisaks on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi juhtimise ja poliitikakujundamise valdkondades.

„Sidusa ühiskonna loomine ja hoidmine on meie kõigi ühine väljakutse. Suurema mõju saavutamiseks peame otsima lahendusi, kuidas kaasata tegevustesse rohkem kaasmaalasi, eriti eesti emakeelega inimesi. Heaks näiteks on sihtasutuse poolt korraldatud Keelesõbra programm, mille raames aitavad sajad vabatahtlikud mentorid eesti keele õppijatel kõnekeelt harjutada,“ ütles Dmitri Moskovtsev. „Integratsiooni Sihtasutusel on oluline roll põgenike kohanemisel ja nende keeleõppe toetamisel, sealhulgas on oluline pakkuda põgenikekriisiga seoses tuge ka kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele üle Eesti,“ lisas Dmitri Moskovtsev.

Irene Käosaar on juhtinud Integratsiooni Sihtasutust 1. septembrist 2017 ning jätkab lõimumisvaldkonda panustamist 2023. aastal loodava Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktorina.

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mis tegutseb Kultuuriministeeriumi valitsemisalas ning viib ellu mitmekülgseid lõimumist ja kohanemist soodustavaid tegevusi. Integratsiooni Sihtasutuse koosseisus tegutsevad eesti keele majad Tallinnas ja Narvas, mis pakuvad tasuta eesti keele ja kultuuri õpet täiskasvanud Eesti püsielanikele ja uussisserändajatele. Sihtasutuse meeskonnas töötab 49 inimest.