Integratsiooni Sihtasutuse uudiskiri - mai 2017

Käimasolevad projektikonkursid
Kutsed rahvuskultuuriseltside üritustele 
Eesti keele õppe ja praktika võimalustest

Käimasolevad projektikonkursid

Toetame lõimumist edendavaid kultuuriprojekte

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja projektikonkursi 2017. aastal toimuvate kultuuritegevuste toetamiseks. Konkursile oodatakse esitama projekte, mis haaravad kaasa erineva kultuuri- ja keeletaustaga inimesi.

Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuhi Jana Tondi sõnul on oodatud projektid, mis pööravad tähelepanu Ida-Virumaale ja Harjumaale ning panevad rõhku suuremale koostööle Eesti eri rahvusrühmade vahel. Samuti on teretulnud projektid, mis võimaldavad mitte-eesti emakeelega inimestel osa saada eesti kultuurist.

„Võimaluste loomine koos tegutsemiseks aitab kõige paremini lõimumisele kaasa. Kultuurisündmusi külastades ja töötubades osaledes hakkavad eri keelelis-kultuurilise taustaga inimesed rohkem üksteisega lävima,“ kommenteeris Jana Tondi.

Projektikonkursi raames toetatakse festivale ja näitusi, aga ka muid erineva kultuuritaustaga inimeste koostööd soodustavaid tegevusi. Konkursile esitamiseks sobib ka kaasaegse Eesti laste- ja noortekirjanduse tõlkimine ja trükkimine ning sellega seonduvate kirjandusürituste korraldamine.

Eelmisel aastal toetas Integratsiooni Sihtasutus selle projektikonkursi tulemusena Rahvusooper Estonia festivali „Narva täis muusikat!', kultuurilise mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste programmi festivali Tallinn Music Week raames ja projekti „Kohtumised Tarkovskiga 2016“ üritusi Tallinnas, Maardus, Ida-Virumaal, Tartus ja Pärnus.

Konkursi eelarve on 30 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 10 000 eurot.

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused.

Konkursi dokumendid ja taotlusvormid on kättesaadavad Sihtasutuse kodulehel https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=691 

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai 2017.

Infopäev taotlejatele on 17. mail kell 13.00 Tallinnas Integratsiooni Sihtasutuses (Lõõtsa 2A, 8 korrus). Infopäevale palume registreeruda aadressil [email protected] 

Lisainfo: Jana Tondi, Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht, tel: +372 659 9069, e-post: [email protected]

Toetame meediahariduse edendamist koolides

Kutsume üldhariduskoole ja kutseõppeasutusi esitama projektitaotlusi meediahariduse edendamiseks.

Projektikonkursi eesmärk on arendada gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilaste meediapädevust, võimekust infot analüüsida, meediasõnumeid kriitiliselt interpreteerida või ise meediasisu luua.

Toetame intervjuude, uudiste, reportaažide, lühifilmide jms tegemist professionaalsete juhendajate käe all, õpilaste õppekäike meediaasutustesse ning teabeseminaride läbiviimist.

Projektikonkursi kogueelarve on 15 000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2017.

Konkursi dokumendid ja taotlusvormid on kättesaadavad Sihtasutuse kodulehel https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=692 

Ootame taotlejaid infopäevale 16. mail 2017 kell 15.00-16.30 Tallinnas Sihtasutuses (Lõõtsa 2A, 8. korrus).

Projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest. 

Lisainfo ja infopäevale registreerumine: Liilika Raudhein, analüütik, tel +372 659 9841, e-post: [email protected] 
 

Kutsed rahvuskultuuriseltside üritustele

Riigikogus on avatud Eesti vene kunstniku Ivan Sokolovi näitus  

3. mail avati Toompea lossis juba teine MTÜ Vene Muuseumi kunstikollektsioonil põhinev näitus, mis seekord keskendub Ivan Sokolovi loomingule.

Vene Muuseumi juhatuse liikme Irina Budriku sõnul kajastavad Ivan Sokolovi maalid igapäevaelu võlu ning on sügavalt rahustavad. „Ivan Sokolov ei keskendunud mitte sotsiaalsetele probleemidele, vaid üritas näha hetke ning anda edasi selles peituvat meeleolu. Just seetõttu võime temast rääkida kui impressionistist,“ selgitas Irina Budrik.

Irina usub, et eestivene kultuuri Riigikokku toomine kannab endas ühtlasi ka sõnumit, et Eestis leidub koht kõigile, kes on valinud selle riigi oma koduks.

Ivan Sokolov õppis maalimist Kristjan Raua käe all, hiljem aga osales näitustel võrdväärselt selliste suurkujudega nagu Johann Köler, August Weizenberg ning Ants Laikmaa. Vaatamata sellele on paljude Eesti vene kunstnike looming väga tagasihoidlikult esindatud muuseumide kollektsioonides. „Tänu MTÜ Vene Muuseumi tegevusele nii kunsti kogumises kui näituste korraldamises, on olukord hakanud lõpuks muutuma,“ täpsustas Irina Budrik.

Näitus on Toompea lossis üleval kuni 26. maini. Näitust finantseeritakse kultuuriministeeriumi rahastatava Rahvusvähemuste Kultuuriühingute projektikonkursi kaudu.

Eesti-Vene Kultuuri Koda kutsub poeetilisele kontserdile "Severjanin"

13. mail kell 19.00 ootab Eesti-Vene Kultuuri Koda kõiki huvilisi kontserdile „Severjanin“. Esinevad Eesti Kaitseväe Orkester, Venemaa teeneline näitleja Evklid Kürdzidis, Anastassia Tsubina, Dmitri Kosjakov ja Eduard Tee. Kontserdi külaliseks on eesti kirjanik Jaan Kaplinski.

Kõlavad Rahmaninovi, Petrovi, Krepka, Ekleri, Pokrase, Ignatovi ja teiste autorite luuletused, romansid ja muusika. Kontserdikülastajaid ootavad ka näitus ja toredad üllatused.

Kontserti rahastatakse rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi kaudu Kultuuriministeeriumi eelarvest.

Piletid on võimalik osta Piletilevist https://shop.piletilevi.ee/public/?concert=199027&design=piletilevi&lang=rus¢er=7#view=ticketsselect või korraldaja käest 511 3075.

Lisainfo: Marina Tee, MTÜ Eesti Vene Kultuurikoda juht, e-post: [email protected], tel: 511 3075.

Narvas valmistatakse kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

20.-21. maini tähistatakse Narvas esimese üle-eestilise vene kooride ja orkestrite kohtumise 80. aastapäeva.

1937. aastal peeti Narvas eesti laulupeo eeskujul vene laulupidu, kus osales massiliselt koorilauljaid ja pillimehi. 80 aasta möödumist sellest sündmusest tähistatakse üritustega, mis algavad Narvas ning jätkuvad Tallinnas ja teistes Eesti linnades.

- 20. mail kell 12 esineb Narva kultuurikeskuses Geneva laste sümfooniaorkester Irina Kosova juhendamisel. Noorte muusikute esituses kõlavad vene ja välismaa heliloojate klassikalised teosed. Enne kontserti autasustatakse laste viktoriini „Vene laulupidude ajalugu Eesti Vabariigis“ võitjaid.

- 21. mail kell 14 alustab Narva Issanda Ülestõusmise peakiriku juurest liikumist suure galakontserdi osalejate pidulik rongkäik. Galakontserdil kultuurikeskuses Geneva astuvad üles koorid, vokaal- ja instrumentaalansamblid ning tantsukollektiivid Narvast, Tallinnast, Kiviõlist, Sillamäelt ja teistest Eesti paikadest ning Venemaalt. Lisaks esitlevad eredat ja mitmekesist programmi Narva rahvusvähemuste kultuuriseltsid. Peo lõpetab tuntud Venemaa rahvuspillide orkester Metelitsa.

Nimetatud üritusi rahastatakse rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursist, mida finantseerib Kultuuriministeerium.

Kõikide kontserdite külastamine on tasuta!

Lisainfo: Alla Matvejeva, MTÜ Rahvuslike valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskuse juht ja Narva ürituste korraldaja, e-post: [email protected], tel: 5560 8676

Mai lõpus kuuleb Tallinnas ja Kohtla-Järvel romansse

26. - 29. maini peetakse Tallinnas XVIII Rahvusvaheline Isabella Jurjeva nimeline vene romansi konkurss. Osavõtjad on Eestist, Vene Föderatsioonist, Lätist, Ukrainast ja Norrast.

- 26. mail kell 18:00 avatakse konkurss Tallinna Raekojas. Kontserdil astuvad üles eelmiste aastate laureaadid ja žüriiliikmed.
- 27. ja 28. mail algusega kell 12:00 leiavad aset konkursi I ja II voor Kanutiaia Noorte majas (Aia 12).
- 29. mail kell 18:00 on Mustpeade Majas konkursi galakontsert, kus osalevad värsked laureaadid.

30. mail kell 18:00 on traditsiooniline heategevuskontsert Kohtla-Järve kultuurikeskuses, kus esinevad konkursist osavõtjad ja žüriiliikmed.

Konkurssi rahastatakse rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi kaudu Kultuuriministeeriumi eelarvest.

Kutse suurele slaavirahvaste peole

Ootame kõiki huvilisi 19. maist kuni 25. maini Vene Kultuurikeskusesse (Mere pst. 5) Slaavi kultuuri ja kirjakeele päevadele. Eestis elavate slaavi rahvaste jaoks suurt ja tähtsat pidu on Eestis peetud ligi 30 aastat.

24. mai on pühakute Meffodi ja Kirilli päev. Kõikjal maailmas, kus slaavlased elavad, tähistavad nad Slaavi kultuuri ja kirjakeele päeva kui kõikide slaavlaste ühinemise päeva. Tänavu saab slaavi kiri 1154-aastaseks. Programmis on sarnaselt varasematele aastatele ukraina, vene ja valgevene kultuuripäevad.

KAVA

19. mail kell 16.00 on Vene kultuurikeskuses ukraina kultuuripäev. Kontserdil esinevad Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis kollektiivid. 

20. mail kell 17.00 on Vene Kultuurikeskuses valgevene kultuuripäev. Tähistatakse Valgevene kultuuriühingu Ljos tähistab 20. aastapäeva. Kontserdil esinevad valgevene kultuuriühing Ljos ja kollektiivid Valgevene Vabariigist.

21. mail kell 18.00 on Vene Kultuurikeskuses vokaalmuusikaõhtu „Slaavlaste hääled“. Esinevad Vene Filharmoonia Ühingu solistid.

22. mail kell 18.00 on Vene Kultuurikeskuses vene kultuuri päev. Esineb Riiklik Vene Rahvаpillide orkester „Metelitsa“ (Sankt-Peterburg, Venemaa).

23. mail kell 18.00 on Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirikus (Loopealse puiestee 8) õigeusu vaimulikke laulude kontsert. Esinevad Tallinna kiriku ja ilmalikud koorid.

24.mail kell 11.00 toimub Vladimir Ignatovi loeng-kontsert „Vene luule 19. sajandi heliloojate romanssides“.

25. mail kell 17.00 toimub Tatjana Tšervova loeng „M.N. Haruzin, Rüütli hinge ülluse valgustaja“.

KÕIKIDELE ÜRITUSTELE ON SISSEPÄÄS TASUTA.

Slaavi kultuuri ja kirjakeele päevad toimuvad Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse, Tallinna Kultuuriameti ja Vene Kultuurikeskuse toetusel.

Lisainfo: Tatjana Semenjuk, „Slaavi kultuuri ja kirjakeele päevad 2017“ projekti koordinaator, tel: 5836 363.

Huvitud slaavi kultuurist? Tule laulu- ja tantsupeole ’Slaavi pärg’

19.-28. maini leiab aset XV Rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu „Slaavi pärg 2017“, mis on pühendatud 1937. aastal Narvas toimunud esimese üleriigilise vene laulupeo 80. aastapäevale ja 110 aasta möödumisele esimestest Sergei Djagilevi poolt Pariisis korraldatud „Vene hooaegadest“.

Pidu avatakse Narvas, kus linnaväljakutel toimuvad arvukad üritused. Pidu lõpeb suurejoonelise ja värvika galakontserdiga, mis peetakse Tallinnas Tondiraba hallis. Ainulaadse stsenaariumiga galakontserdil osaleb ligi 80 kollektiivi Eestist, Soomest, Lätist, Venemaalt ja Valgevenest - ühtekokku enam kui 2000 inimest.

Peo eesmärgiks on vene ja slaavi koorilaulu, instrumentaal- ja vokaalmuusika ning tantsukunsti populariseerimine ja arendamine ning peol sündiva ühistunde kaudu Eestis elavate slaavlaste kultuurilise eneseteadvuse tõstmine.

Juubelipeo korraldab Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis ning seda toetavad Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Kultuuriamet, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Hasartmängumaksu nõukogu ja kohalikud omavalitsused.

Kutse rahvusvahelise laste ja noorte festivali "Kvitõ Ukrainy" galakontserdile

03. juunil kell 13.00 on kõik huvilised oodatud Mustapeade Majja (Pikk 26, Tallinn), et osa saada rahvusvahelise laste ja noorte festivali „Kvitõ Ukrainy“ galakontserdist.

„Kvitõ Ukrainy“ on iga-aastane traditsiooniline festival, mis annab võimaluse Eestis elavale ukraina kogukonnale säilitada oma kultuuri ja rahvapärandit ning tutvustada seda Eesti ühiskonnale.

Festivalist võtavad osa ukraina kollektiivid Eestist, Ukrainast ja Poolast. Festivali korraldab Ukraina Noorsoo Liit Eestis.

Kontserti rahastatakse rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi kaudu Kultuuriministeeriumi eelarvest.

Sissepääs on tasuta.

Lisainfo: Vladimir Palamar, Ukraina Noorsoo Liit Eestis juht, e-post: [email protected]

Eesti keele õppe ja praktika võimalustest

Tule ja proovi TASUTA, mida keelekohvikus tehakse
Laupäeval, 6. mail Narvas

12.30 – 14.00     Narva Noorte Meremeeste klubis (I korrus)
15.00 – 16.30     Narva Keskraamatukogus
                           Narva Nõustamiskeskuses (Kerese keskuse III korrusel, kab. 308)
17.00 – 18.30     TÜ Narva Kolledžis (keldrikorruse galeriisaalis)

NB! Vajalik on eelregistreerimine telefonil 8009999!  Anna endast märku, ootame sind.

Õppisid koolis või kursustel eesti keelt, kuid selle praktiseerimise võimalusi napib? Tule Integratsiooni Sihtasutuse korraldatavasse keelekohvikusse. Oled algaja või edasijõudnud, vahet pole – kõik on oodatud! 6. mail on suurepärane võimalus teha esmatutvust keelekohviku formaadiga.

Mida keelekohvik endast kujutab? Toome välja viis olulist fakti.  
1. Keelekohvikus ei õpita grammatikat

Keelekohvikud ei ole keelekursused. Need on võimalus päevarutiinist välja murda ning harjutada eesti keelt mõnusas õhkkonnas väljaspool klassiruumi. Keeleoskus paraneb ja tõenäosus leida uusi toredaid tuttavaid on suur.
2. Igaüks saab rääkida
Lõpuks ometi on võimalik keskenduda rääkimisele ja kõnest arusaamise oskusele. Samuti kasvatada endas julgust ja enesekindlust eesti keeles suhelda.
3. Räägime kogu aeg
Keelekohvikus me ei kirjuta, ei tee harjutusi ega loe tekste. Kogu tähelepanu on rääkimisel ja ainult rääkimisel.
4. Vead on lubatud
Keegi ei pea põdema selle pärast, et ta keeleoskus pole perfektne. See on ju nii armas, kui vene emakeelega inimene räägib eesti keeles. Keda morjendavad need väikesed vead?
5. Räägime inimesele huvitavatel teemadel
Ei ole saladus, et meile kõigile meeldib rääkida iseendast, reisimisest, hobidest, tööst ja perest. Just neil teemadel keelekohvikutes kõneletaksegi. 

6. mai keelekohvikuid tutvustava ürituse Narvas korraldab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa päeva ja üle-eestilise talgupäeva Teeme ära raames.

Keelekohvikute metoodika on välja töötatud ning 6. mai üritused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.

Kutsume liituma keelekohvikutega üle Eesti

Integratsiooni Sihtasutus pakub perioodil 2017 – 2018 võimalust osaleda keelekohvikutes üle Eesti, et toetada elanike iseseisvaid eesti keele õppimise püüdlusi.

Mais alustavad esimesed rühmad Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal ja Pärnumaal.

Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad
- eesti keeles rääkida,
- täiendada sõnavara,
- harjutada iseseisvat õpet ning
- koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda.

Üks kohviku rühm kohtub 25 korda, ühe kohtumise kestus on 1,5 tundi ning rühma suurus on maksimaalselt 16 inimest.

Kohvikutesse registreerimise ja täiendava teabe soovi korral võtke meiega ühendust kirjutades e-posti aadressil [email protected] või helistades nõustamiskeskuse tasuta infotelefonil 8009999.

Käsitlevateks teemadeks on enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, samuti erinevad olmeküsimused – nt arsti ning ametniku vastuvõtul käimine jne.

Keelekohviku eestvedajate juhendamisel ning nõustamisel luuakse eesti keele keskkond (kuulamine ja rääkimine), tutvutakse võimalustega harjutada eesti keeles rääkimist, tõstetakse õppija enesehinnangut ning kujundatakse oskused eesti keele õppeks iseseisvalt.

Keelekohvikud viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.1.06.16 „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“ raames.

Kus saab tasuta õppida ja harjutada õppida eesti keelt?
Teabetunnid Ahtmes, Maardus ja Rakveres

Paljudele Eesti elanikele valmistavad muret keelenõuded ametikohtadel ning kust leida võimalusi keeleõppeks ja praktikaks.

Integratsiooni Sihtasutus jätkab mais teabetundide korraldamisega, et tutvustada nii keelekohvikutes osalemise kui teisi eesti keele õppimise võimalusi koostöös Eesti Töötukassa ja SA Innove spetsialistidega.

Teabetunnil antakse ülevaade eesti keele õppimise ja harjutamise võimalustest. Samuti nõustatakse kasutama keeleõppe vahendeid ja –materjale, toetatakse nõuannetega iseseisvalt keeleõppe alustamiseks ja jätkamiseks.

Teabetunnid algavad kõikjal kell 18.00
9. mai      
             TALLINNAS, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (E. Vilde tee 64)
10. mai                 AHTMES, Ahtme haruraamatukogu (Ridaküla 4, Kohtla-Järve)
16. mai                 MAARDUS, Vaba Aja Keskus (Keemikute 12b)
18. mai                 RAKVERES, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (Lai 7)

Lisainfot teabetunni kohta saab küsida ning oma tulekust teada anda Integratsiooni Sihtasutuse nõustamiskeskuse tasuta infotelefonil 800 9999.

Samuti leiab infot ka sihtasutuse kodulehelt: http://www.integratsioon.ee/eesti-keele-oppe-noustamine