Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu valis uue esimehe

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu koosolekul 21. veebruaril 2023 valiti uus nõukogu esimees, kelleks sai Eda Silberg.

Eda Silberg on Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler ning vastutav igapäevaselt lõimumise, sh kohanemise teemade eest Eestis. 
 
Nõukogu aseesimeheks valiti Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok.