Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine ja hooldus: oktoober 2023 – oktoober 2025 (viitenumber 268252)

Konkursi aeg: -
Kood: 268252
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk on leida koostööpartner, kes arendab ja igapäevaselt hooldab INSA klientide ja teenuste haldamise süsteemi (https://pesa.integratsioon.ee/) AD lisa 1 punktis 5.2 seatud ajavahemikul ning kokkuleppel teostab muid sama süsteemiga seotud töid.

Rahastamisallikas:

Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6253468/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 07.septembril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Ann Lind-Liiberg

teenuste valdkonnajuht

+372 5551 1081
[email protected]