Integratsiooni Sihtasutus sai vabatahtliku sõbra märgi

Täna andis rahvastikuminister Riina Solman Integratsiooni Sihtasutusele üle vabatahtliku sõbra märgi. See on kvaliteedimärgis, mis on meile tunnustuseks vabatahtlike läbimõeldud kaasamise eest, mis toimub vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas.

Meie koostöö vabatahtlikega sai tuule tiibadesse Keelesõbra programmi ellu kutsumise läbi. Möödunud aasta kevadel tegime vabatahtlikele üleskutse asuda appi keeleõppijatele eesti keele mentoritena, et toetada neid eesti keele harjutamisel. Meie üleskutse peale reageeris lausa 410 vabatahtlikku, kes aitasid kõnekeelt harjutada 475 eesti keele õppijal, vesteldes nendega regulaarselt erinevatel elulistel teemadel e-kanalites.

Keeleõppijate tagasiside põhjal on nad elava suhtluse tulemusena saanud kõvasti innustust ja julgust juurde, et eesti keeles rohkem rääkida ja seda edasi õppida. Osalejate sõnul tõi Keelesõbra programm erineva emakeelega inimesi üksteisele lähemale.

Aitäh kõigile meie tublidele vabatahtlikele! Märgis on meile suureks innustuseks, et paljude toredate inimestega koos teha ka edaspidi Eesti sidusamaks ja panna eesti keel rohkem kõlama!

Jätkame keelesõprade kokkuviimisega ka sel aastal! Loe Keelesõbra programmist SIIN.

Vabatahtliku sõbra märki annab välja Eesti Külaliikumine Kodukant koos Siseministeeriumiga.