Integratsiooni Sihtasutus pakub noortele eesti keele praktikat peredes

Saabuval kevadel ja suvel pakutakse Ida-Virumaa ja Tallinna noortele eesti keele ja kultuuri õpet Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa ja Võrumaa peredes.

Peredes eesti keele õppe korraldamise eesmärk on luua eesti keelest erineva emakeelega lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat võimalused igapäevaste kontaktide tekkimiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega ning tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust.

Tänavu saab programmist osa võtta 181 last ja noort. Erinevalt varasematest aastatest on sel aastal võimalus pereõppes osaleda ka Tallinna noortel.

Lähem info: integratsioon.ee/pereope

Eelmisel aastal osales Integratsiooni Sihtasutuse toel peredes korraldatud eesti keele ja kultuuri õppes 182 noort erinevatest koolidest üle Eesti. Õpe toimus Pärnus, Kihnu saarel, Viljandimaal, Võrumaal ja Tartus.

Foto: Pereõpe Kihnus 2021. Raili Leas