Integratsiooni Sihtasutus otsib partnereid eesti keele õppe korraldamiseks peredes

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru, et leida partnereid eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele ja kultuuri õppe korraldamiseks peredes. Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud 8. veebruarini.

Peredes eesti keele õppe korraldamise toetamise eesmärk on luua eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 aastat võimalused igapäevaste kontaktide tekkimiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega, eesti keele oskuse arendamiseks vahetu suhtlemise ja keelekeskkonnas viibimise kaudu ning tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust.

„Kuna huvi peredes toimuva eesti keele ja kultuuri õppe vastu on jätkuvalt suur, pakume sel aastal seda võimalust vähemalt 200le eesti keelest erineva emakeelega noorele. Soovime saada juurde nii pereõppe korraldajaid kui ka peresid, kes on nõus vastu võtma kasvõi üht noort 10-14 päevaks suvisel perioodil,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 15 000 eurot ja maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

„Peredes toimuva eesti keele ja kultuuri õppe planeerimiseks on oluline läbi mõelda, kuidas saab õppes osalevaid noori võimalikult rohkem kaasata pere tegevustesse, aidata neil luua kontakte nii peres kasvavate laste kui ka teiste samaealiste eestikeelsete noortega, tutvustada kodukanti või muid Eesti paiku ning pakkuda rohkem võimalusi eesti keele harjutamiseks,“ ütles Jana Tondi. „Noori vastu võtvateks peredeks sobivad pered, kes on valmis suvel enda hoole alla võtma kasvõi üht noort ning aidata teda eesti keele praktiseerimisel ja eesti kultuuri- ja komberuumi sulandumisel. Soovitame kõigil toetuse taotlejatel mõelda koostööle koolidega, kes võivad olla heaks partneriks nii noori vastu võtvate perede kui ka pereõppes osaleda soovijate leidmiseks,“ lisas Jana Tondi.

Eelmisel aastal osales Integratsiooni Sihtasutuse toel peredes korraldatud eesti keele ja kultuuri õppes 182 noort erinevatest Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve koolidest. Õpe toimus Võrumaal, Pärnus, Kihnus ja Viljandimaal Kolga-Jaanis. Kokku tegeles keeleõppesse tulnud noortega 18 peret Võrumaalt, 21 pere Viljandimaal ja 25 Pärnus. Kõikidel eesti peredel olid lapsed ja lapselapsed, kes tegutsesid tugilastena.

Pereõppes osalenud noortele korraldati ekskursioone Võrumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Viljandimaa looduskaunitesse paikadesse ja muuseumidesse, nagu näiteks Suur Munamägi, ERM, Taevaskoja ja Ööbikuorg, Kihnu saar, Pärnus Valgeranna seikluspark ja alpakafarm. Koos osaleti ka sellistel üldrahvalikel üritustel nagu Avatud Talude Päevad, ja linnapäevad.

Toetust eesti keele õppe korraldamiseks peredes saab taotleda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 18.01.2022 kell 15.00-16.30. Infopäevale saab registreeruda aadressil [email protected].

Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 3. aprilli 2019. aasta määrus nr 11 „Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord“.