<dt>Pealkiri: </dt><dd> Integratsiooni monitooring 2005. Uuringu aruanne</dd>
Pealkiri:
Integratsiooni monitooring 2005. Uuringu aruanne
Autor:
Marje Pavelson, Ivi Proos, Iris Pettai, Jüri Kruusvall, Klara Hallik, Raivo Vetik
Publisher:
MEIS
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9789985969908
Võtmesõnad:
Eesti uuring monitooring 
Manus:
87_94.pdf

Uuringu üldeesmärgiks oli saada ülevaade riiklikus integratsiooniprogrammis püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamisest ning integratsiooniprotsessi edenemisest kolmes integratsiooni põhivaldkonnas - keelelis-kommunikatiivses, õiguslik-poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus integratsioonis - ning hinnata nende eesmärkide saavutamist võrdluses eelnevatel aastatel tehtud monitooringute tulemusena.