Integratsiooni monitooring 2005. Uuringu aruanne

Autor:
Marje Pavelson, Ivi Proos, Iris Pettai, Jüri Kruusvall, Klara Hallik, Raivo Vetik
Publisher:
MEIS
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9789985969908
Võtmesõnad:
Eesti, uuring, monitooring
Manus:
87_94.pdf686.53 KB
Description

Uuringu üldeesmärgiks oli saada ülevaade riiklikus integratsiooniprogrammis püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamisest ning integratsiooniprotsessi edenemisest kolmes integratsiooni põhivaldkonnas - keelelis-kommunikatiivses, õiguslik-poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus integratsioonis - ning hinnata nende eesmärkide saavutamist võrdluses eelnevatel aastatel tehtud monitooringute tulemusena.