INFOTUND EESTI KEELEST ERINEVA KODUKEELEGA LAPSEVANEMATELE

Tallinna eesti keele majas (Rävala pst 5, 6. korrus) toimub 7. veebruaril 2019.a kell 17.30 – 19.30

INFOTUND EESTI KEELEST ERINEVA KODUKEELEGA LAPSEVANEMATELE

kes sooviksid, et nende lapsed asuksid õppima eesti õppekeelega koolis või vene õppekeelega koolis keelekümblusklassis.

Keelekümblusse eesmärk on saada eesti keelest aru ning rääkida, lugeda ja kirjutada eesti keeles, jätkata õpinguid eesti keeles, vallata ka oma kodukeelt eakohasel tasemel ning jätkata õpinguid oma kodukeeles ning säilitada oma rahvusliku identiteedi ning suhtuda lugupidamisega teistesse kultuuridesse.

Eesti kümblusprogrammi viiakse ellu ühesuunalise keelekümbluse mudelitena ning kahesuunalise keelekümblusmudelina. Ühesuunalise keelekümbluse puhul on sihtkeeleks eesti keel, kahesuunalise keelekümbluse puhul on sihtkeeled eesti keel ja vene keel.

Tule kuulama!

Oma kogemustest kõneleb lapsevanem Andrei Gudim, kelle laps käib eesti õppekeelega koolis ja suurte kogemustega keelekümbluse õpetaja ja metoodik Tatjana Baum-Valgma.

Tatjana Baum-Valgma - Hariduselt olen eesti keel teise keelena õpetaja, koolis läheb praegu 24. tööaasta. Alates 2005.aastast tegelen aktiivselt keelekümblusmetoodikaga, alguses õpetajana, hiljem lisandus ka õpetajate täiendkoolitamine ja nõustamine. Praegu töötan SA Innoves, kus tegelen keelte õppimisega seotud küsimustega. Olen sügavalt veendunud, et õpetaja ülesanne on olla õppija partner õppimisel ja luua sellised tingimused, kus õppimine oleks küll pingutust nõudev, kuid nauditav ja innustav.

Andrei Gudim – , ettevõtja, tööline, isa ja poeg. Ta võttis kogu perega osa Mariana Kaat´i projektist „14 käänet“. Nende laps käis kolmandast kuni kuuenda eluaastani vene õppekeelega lasteaias ja kuuendast kuni kaheksanda eluaastani eesti õppekeelega lasteaias. Perekond lootis panna last eesti õppekeelega kooli või siis vene õppekeelega kooli keelekümblusklassi. Käidi isegi Haabersti Vene Gümnaasiumis keelekümblusklassi eelkoolis.

Registreerimine infotunnile toimub aadressil:

[email protected] kaudu märksõnaga "Infotund lapsevanematele".