Info ja kontaktid seoses Ukraina kriisiga

Kriis.ee lehele on lisatud julgeolekut puudutav alamleht „Julgeolekuolukord Euroopas“, mis koondab praktilise info 3 keeles:

  • Ukraina kodanikule, kes asub Eestis või on siia saabumas;
  • Ukrainas viibivale või sinna suunduvale Eesti kodanikule;
  • info neile, kes soovivad tekkinud kriisis oma abi pakkuda.

 

Eesti riik pakub sõja eest siia tulnud Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele turvalist peatuspaika, haridust, tuge tööleidmisel ning erinevaid teenuseid. Infomaterjal on leitav siit: 

Document
Document
Document
Document

 

Lisaks on koondatud värske ja üha täienev praktiline info seoses sõjapõgenike saabumisega Eestisse: 

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)

 

Info Tallinnasse jõudnud Ukraina sõjapõgenike jaoks

 

Iseseisev eesti keele õpe ja õppematerjalid Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel. Iseseisev keeleõpe sobib nii neile, kes soovivad ise keelt selgeks saada kui kindlasti ka neile, kes käivad kursustel. Siia on koondatud erinevad tasuta keeleõppevõimalused nii algajatele kui edasijõudnutele, kes soovivad eesti keelt iseseisvalt arvuti või nutiseadme abil õppida: www.integratsioon.ee/iseseisev-ope-ja-oppematerjalid