Info eesti keele kursuste kohta

Hea eesti keele õppesse registreeruja!

Täname, et olete registreerunud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kodulehel A2-, B1-, B2-taseme eesti keele kursustele.

2015. aasta sügisest algavad Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetatavad tegevused“ raames A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele kursused. Esimesed 540 inimest pääsevad koolitustele juba septembris. Tasuta keeleõppe kursuseid on plaanis hakata edaspidi läbi viima regulaarselt. Täiendavate õpperühmade komplekteerimisega alustame juba sellel aastal. Omalt poolt teeme parima, et kõik keekeõppe vastu huvi tundnud ja end registreerinud inimesed saavad võimaluse tasuta keelt õppima asuda.

Kuna inimeste huvi eesti keele õppe vastu on olnud väga suur, siis plaanime lisaks septembris alustavatele õpperühmadele hakata eesti keele kursuseid täiendavalt pakkuma veel 2000 inimesele 2016. aasta jaanuarist, millele lisandub sama palju uusi õppekohti 2017. aastal. Vajadusel tellitakse uusi kohti ka juurde, tagamaks tasuta eesti keele õppe kõigile MISA lehel registreerunutele, kelle keeletase vastab tasemele A1.

Selleks, et juba septembris oleks võimalik esimestel gruppidel keelt õppima asuda, oleme koostöös koolitajaga koostanud esimestesse õpperühmadesse pääsejate nimekirjad. Kuna soovijaid on palju, siis pakume koolitusel osalemise võimaluse vastavalt registreerumise järjekorrale. Kõigi septembrist kursustele saajatega võtab ühendust koolitaja MTÜ Atlasnet Teie registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil või telefoni teel. Täname kannatlikkuse eest ette kõiki inimesi, kes kohe septembrist esimestele tasuta kursustele ei pääse.

Kõiki registeerunid, kes kursustele kohe ei saa, teavitame esmajärjekorras meie järgmistest keeleõppe võimalustest. Samuti informeeritakse Teid koheselt kui vastaval tasemel ning elukohas tasuta keelekursuse koht vabaneb.

Lisaks oleme MISA kodulehele lisanud täiendava info kõigile eesti keele kursustele registreerunutele, kust leiavad vastuseid oma küsimustele need, kes keelt õppima asuvad kui ka need, kes oma kursuse toimumist ootama peavad. Lisatud on ka info võimalike teiste eesti keele õppimise võimaluste kohta. Infoga saab tutvuda siin. Lõimumisvaldkonnaga kursisolekuks tasub liituda ka MISA uudiskirjaga.

Täname teid mõistva suhtumise eest ja loodame väga, et saame juba peatselt Teile soovitud tasemel eesti keele õpet pakkuda.

Lugupidamisega
Dmitri Burnašev
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed juhataja

Lõimumisalane info:
MISA nõustamiskeskus
Tel. 800 9999
E-post: [email protected]