Ida-Virumaa ettevõtete juhid ja võtmetöötajad saavad tasuta eesti ja inglise ärikeelt õppida

Ida-Virumaa eesti keelest erineva emakeelega ettevõtjad ja ettevõtete võtmetöötajad saavad registreeruda tasuta ärialase eesti ning inglise keele koolitusele, mida korraldab Kersti Võlu Koolituskeskus Integratsiooni Sihtasutuse rahastamisel.

Integratsiooni Sihtasutuse algatus tugineb mitmetes uuringutes ja arengukavades kaardistatud vajadusele parandada Ida-Virumaa ettevõtjate keeleoskust ühe taseme võrra, et seeläbi aidata leida uusi tööalaseid kontakte ja äratada huvi osalema üleriigiliselt toetavates meetmetes.

Vajalikku keeleõpet korraldab Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, mille sihtasutus valis koostööpartneriks riigihanke käigus. „Pakume 40-le eesti keelest erineva emakeelega Ida-Virumaa ettevõtjale ja võtmetöötajale võimaluse täiendada ärialase eesti keele ja inglise keele oskust läbi vahetus suhtluses praktiseerimise,“ kinnitas Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

Keeleklubi laadsetel kohtumistel saavad kokku erinevad koolitusrühmad keele praktiseerimiseks ja ettevõtjate omavaheliste kontaktide ning võrgustiku loomiseks. „Näiteks koos käiakse kohtumistel, külastatakse maakondlikke arenduskeskusi ja teisi ettevõtteid Eestis, korraldatakse ühiseid üritusi,“ kirjeldas õppevormi Jana Tondi.

Keeleõpe toimub rühmades Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis. „Palume huvilistel pöörduda otse keeleõppe korraldaja Kersti Võlu Koolituskeskusesse, kirjutades e-postile [email protected] või helistades telefoninumbritel 555 83 410 ja 505 5063,“ täpsustas keeleõppe võimalusi Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht.

Eesti ja inglise ärikeele õpe toimub eraldi rühmades. Soovi korral saavad ettevõtjad ja võtmetöötajad täiendada mõlemaid keeli. Mõlema keele kursus kestab 200 akadeemilist tundi.

Keeleõpe on kavandatud alates 14. maist, kuid algab nii pea kui rühmad on koos. Vastavad tegevused võivad kesta kuni 30. märtsini 2020.

FOTO

Integratsiooni Sihtasutuse infomaterjalid keeleõppuritele.

Image
Ida-Virumaa ettevõtete juhid ja võtmetöötajad saavad tasuta eesti ja inglise ärikeelt õppida