Ida-Viru spordi- ja kultuuriürituste korraldajad saavad tuge

Esmaspäeval 25. veebruaril avas Integratsiooni Sihtasutus taotlusvooru, kuhu on oma projektidega oodatud organisatsioonid ja ettevõtted, kes soovivad Ida-Virumaal korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, mis meelitavad osalejaid ja külastajaid kogu Eestist.

Üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuuriürituste käivitamine ja arendamine Ida-Virumaal on osa riigi regionaalarengu strateegia raames elluviidavast Ida-Virumaa programmist, mida partnerluses Rahandusministeeriumiga rakendab Integratsiooni Sihtasutus.

Integratsiooni Sihtasutuse juhi Irene Käosaare sõnul on sihtasutuse peakontori Narva kolimine loonud hea võimaluse toetada lisaks eesti keele õppele ka laiemalt erinevaid kohalikku elu arendavaid algatusi ning olla kohapealseks partneriks ka teistele avaliku sektori asutustele. “Ida-Viru konkurentsivõime suurendamine ning ettevõtluskeskkonna edendamine on väga oluline ka edukaks lõimumiseks. On ju kvaliteetne töökoht ja mõnus elukeskkond see, mis loob kohalikele inimestele kindlustunde tuleviku osas. Ma olen kindel, et Ida-Virus soovitakse ellu viia ambitsioonikaid kultuuri- ja spordiprojekte, meie omalt poolt anname neile selleks tuge,” selgitas Irene Käosaar.

Avatud taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise kaudu vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest. Samuti soovitakse spordi- ja kultuuritegevuste toetamisega kaasa aidata Eesti teiste piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga ning spordi- ja kultuurielu mitmekesistamise abil edendada turismi Ida-Virus.

Taotlusvooru eelarve on 157 500 eurot, toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne 25 000 eurot ühe taotluse kohta. Taotlusvoorus toetatakse eelkõige suurprojekte, milles osaleb vähemalt 1000 inimest. Irene Käosaare sõnul on sihtasutusel plaanis juba käesoleva aasta sügisel korraldada järgmine spordi- ja kultuuriürituste toetamise konkurss.

Oluline on, et taotluse esitaja või tema partner oleks Ida-Viru organisatsioon või ettevõtja. Taotlusvooru korraldajad loodavad, et projektide tulemusena kasvab Ida-Virus läbiviidavate ürituste arv ning erinevatel üritustel osaleb kokku üle 30 000 inimese. See omakorda kasvatab piirkonna turismitulu ning Ida-Virumaa nähtavust laiemas avalikkuses ja ka Eesti meedias.

Taotlusi saab esitada 21. märtsini..

Taotluvooruga seotud infopäevad toimuvad 4. märtsil kell 10.00 Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna kontoris (Rävala 5, 6. korrus), 5. märtsil kell 13.00 Narva kontoris (Kerese 3, 2. korrus) vene keeles ja kell 16.00 Jõhvis Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ruumides (Keskväljak 1).

Infopäevale saab registreeruda aadressil [email protected]