Hange „Teavituskampaania eesti keelest erineva emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele“ (viitenumber 239448)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 239448
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3483996/general-info

Hanke eesmärk. Hanke esemeks on teavituskampaania korraldamine eesti keelest erineva emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele. Teavituskampaania korraldatakse eesmärgiga kutsuda teise emakeelega Eesti püsielanikke ja uussisserändajaid ning nende pereliikmeid osa saama 8 Eesti muuseumis ja 7 etendusasutuses (vt AD lisa 1 punkt 1.3 Partnerid) pakutavast kultuurisisust ning tagada sihtrühma hulgas muuseumide ja etendusasutuste pakutavate tehniliste võimaluste ja kultuurisisu kasutus.

Menetluse liik: avatud hankemenetlus

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3483996/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 24.augustil 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Liilika Raudhein

Integratsiooni Sihtasutuse välisprojektide koordinaator

+372 515 7842
[email protected]