Hange: „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis” (viitenumber 236407)

Konkursi aeg: -
Kood: 236407
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3204492/general-info

Riigihanke eesmärk: 500-le kolmandate riikide kodanikust täiskasvanule eesti keele B1-tasemel (eesti keeles) kursuste ettevalmistamine ja elluviimine parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid ning Siseministeeriumi kaasfinantseering.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3204492/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 01. juunil 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]