Hange: „Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele” (viitenumber 236590)

Konkursi aeg: -
Kood: 236590
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3220552/general-info

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-, A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel keeleõppekursused (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus august 2021-31.12.2021 kokku 1024-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule vähemalt 64 keelerühmas, parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3220552/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 10. juunil 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]