Grupijuhtimise koolitus klubide ja kohvikute eestvedajatele (viitenumber 267165)

Konkursi aeg: -
Kood: 267165
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6142540/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partner, kes korraldab ajavahemikul 01.september 2023–30.november 2023 Tallinnas grupijuhtimise koolituse eesti keele ja kultuuri tundmise klubide ning kohvikute eestvedajatele.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.1 „Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6142540/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 25.juulil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]