Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumisarutelude aruanne

Autor:
Maiu Uus, Kristjan Kaldur
Publisher:
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
Aasta:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-507-21-4 (trükis)
Võtmesõnad:
infomaterjal, aruanne, integratsioon, lõimumine
Manus:
283_MISA_raport_EST_.pdf5.29 MB
Description

Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Balti Uuringute Instituut (IBS) teostasid novembrist 2012 kuni oktoobrini 2013 projekti „Üleeestilised EKRKde lõimumisteemalised arutelud”. Projekti peamine eesmärk oli kaasata Eestis elavad Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega inimesed (EKRKd) Eesti lõimumispoliitika kujundamisse. Käesolevas publikatsioonis antakse ülevaade projekti käigus korraldatud kuuest lõimumisarutelust ja neil sõnastatud ettepanekutest lõimumisvaldkonna poliitika kujundamiseks.