Erialaõppe ja keeleõppe lõimimisest. Käsiraamat vene õppekeelega kutseõppeasutustele

Autor:
Tiina Kikerpill, Elle Sõrmus
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9912-1-3
Võtmesõnad:
eesti keele õpe, kutseharidus, käsiraamat
Manus:
170_181.pdf845.39 KB
Description

Käsiraamat annab ülevaate kutsekooli vene rühmade õpilastele mõeldud eestikeelse erialaõppe ettevalmistuse, läbiviimise ja arendamise võimalustest. Käsiraamat annab selleks vajalikke taustateadmisi nii õpetajale, koolijuhile kui haridusametnikule. Suur osa käsiraamatust on pühendatud praktiliste meetodite ja võtete tutvustamisele ja ka õppekava planeerimise nõuannetele. Nii iseseisvaks õppeks kui õtajakoolituseks hästi sobiv materjal keskendub enam eriala- kui üldainete õppele, sest just erialase eesti keele oskus mõjutab kõige positiivsemalt lõpetajate edasist konkureerimisvõimet tööturul.

Õppekavaarendajatele ja ainekursuste väljatöötajatele mõeldud käsiraamatu osad näitavad võimalusi kutsestandardi keeleoskusnõuete täpsustamiseks ning annavad soovitusi kakskeelse aineõppe õppekavade planeerimiseks. Koolijuhtidele mõeldud käsiraamatu osad aitavad planeerida samme eestikeelse aineõpetuse suunas ning hinnata seda, millised kakskeelse programmi õpetaja vajadused on nende koolis kaetud.

Raamatut on kõigil lugejagruppidel mugav kasutada, sest hea liigendus, indeks ja peatükkide lõpus paiknevad kokkuvõtlikud soovitused teevad vajaliku info leidmise kergeks.

Eesti Ekspressi Kirjastuse poolt nii eesti kui vene keeles välja antud käsiraamat on retsenseeritud ning kooskõlatatud haridusametnikega. „Erialaõppe ja keeleõppe lõimimisest“ peaks aitama kaasa sellele, et mitte-emakeeles läbiviidavate erialatundide sisu omandatakse vastavalt nõuetele hoolimata lisaväljakutsetest. Käsiraamat on kõigile huvilistele tasuta kättesaadav veebikeskkonnas kutsekeel.ee.