EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ lõpparuanne

Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2005
Võtmesõnad:
aruanne, EL Phare, riiklik integratsiooniprogramm
Manus:
142_150.pdf2.78 MB