EL PHARE eesti keele õppe programm 2001-2003: Lõpparuanne

Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2003
Võtmesõnad:
aruanne, EL Phare, riiklik integratsiooniprogramm
Manus:
139_147.pdf1.68 MB
Description

EL Phare eesti keele õppe programm II algas 2001. a. märtsis ja lõppes 30. novembril 2003. Programmi eesmärgiks oli võimaldada Eestis elavatel mitte-eestlastest lastel ja noortel saavutada piisav eesti keele oskuse tase, pakkuda mitte-eestlastest täiskasvanutele soodsatel tingimustel keeleõpet ning parandada erinevate keelekogukondade omavahelist suhtlemist avalikkuse teavitamise kaudu. Programmi raames läbi viidud tegevusteks kulus 49 miljonit krooni.
Programm viidi läbi 69% ulatuses EL PHARE programmi rahastamisel ja 31% ulatuses Eesti riigi kaasfinantseerimisel.